Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Wagyu Lista As
Juridisk navn:  Wagyu Lista As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99160701
Strandgaten 18 Strandgaten 18 Fax:
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 915501435
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lista Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
35.73%
Resultat  
  
433.33%
Egenkapital  
  
90.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 471.000 347.000 337.000 0
Resultat: 352.000 66.000 -163.000 -316.000
Egenkapital: -38.000 -390.000 -456.000 -293.000
Regnskap for  Wagyu Lista As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 471.000 347.000 337.000 0
Driftskostnader -118.000 -281.000 -500.000 -316.000
Driftsresultat 353.000 66.000 -163.000 -316.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 352.000 66.000 -163.000 -316.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 66.000 -163.000 -316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 24.000 31.000 0
Sum omløpsmidler 466.000 315.000 280.000 404.000
Sum eiendeler 483.000 339.000 311.000 404.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -420.000 -486.000 -316.000
Sum egenkapital -38.000 -390.000 -456.000 -293.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 520.000 729.000 767.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 482.000 339.000 311.000 404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 213.000 223.000 0
Andre inntekter 429.000 134.000 115.000 0
Driftsinntekter 471.000 347.000 337.000 0
Varekostnad -71.000 -220.000 -359.000 -335.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -139.000 -20.000 -135.000 -92.000
Driftskostnader -118.000 -281.000 -500.000 -316.000
Driftsresultat 353.000 66.000 -163.000 -316.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 66.000 -163.000 -316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 23.000 31.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 23.000 31.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 17.000 24.000 31.000 0
Varebeholdning 254.000 119.000 143.000 231.000
Kundefordringer 19.000 19.000 19.000 0
Andre fordringer 26.000 0 23.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 177.000 94.000 173.000
Sum omløpsmidler 466.000 315.000 280.000 404.000
Sum eiendeler 483.000 339.000 311.000 404.000
Sum opptjent egenkapital -68.000 -420.000 -486.000 -316.000
Sum egenkapital -38.000 -390.000 -456.000 -293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 89.000 257.000 179.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 17.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 510.000 623.000 510.000 518.000
Sum kortsiktig gjeld 520.000 729.000 767.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 482.000 339.000 311.000 404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 -414.000 -487.000 -293.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.4 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2 0.3
Soliditet -7.9 -146.6 -72.5
Resultatgrad 74.9 1 -48.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -13.7 -1.9 -1.7 -2.4
Total kapitalrentabilitet 73.2 19.5 -52.4 -78.2
Signatur
02.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex