W B Samson AS
Juridisk navn:  W B Samson AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22542360
Gyldenløvesg 8 Gyldenløvesg 8 Fax: 22542380
0260 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915647774
Aksjekapital: 2.248.350 NOK
Antall ansatte: 341
Etableringsdato: 2/27/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.93%
Resultat  
  
-134.64%
Egenkapital  
  
-13.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 181.218.000 176.059.000 176.186.000 157.140.000 141.352.000
Resultat: -1.574.000 4.544.000 1.982.000 2.118.000 2.287.000
Egenkapital: 6.128.000 7.112.000 6.492.000 6.559.000 6.233.000
Regnskap for  W B Samson AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 181.218.000 176.059.000 176.186.000 157.140.000 141.352.000
Driftskostnader -182.777.000 -171.172.000 -173.614.000 -154.937.000 -138.772.000
Driftsresultat -1.559.000 4.887.000 2.573.000 2.203.000 2.579.000
Finansinntekter 982.000 617.000 541.000 682.000 636.000
Finanskostnader -997.000 -961.000 -1.133.000 -768.000 -928.000
Finans -15.000 -344.000 -592.000 -86.000 -292.000
Resultat før skatt -1.574.000 4.544.000 1.982.000 2.118.000 2.287.000
Skattekostnad 575.000 -1.049.000 -393.000 -392.000 -639.000
Årsresultat -999.000 3.495.000 1.589.000 1.725.000 1.648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.034.000 50.473.000 51.533.000 46.330.000 40.041.000
Sum omløpsmidler 9.857.000 13.733.000 11.394.000 12.082.000 10.592.000
Sum eiendeler 58.891.000 64.206.000 62.927.000 58.412.000 50.633.000
Sum opptjent egenkapital 601.000 1.585.000 965.000 1.032.000 706.000
Sum egenkapital 6.128.000 7.112.000 6.492.000 6.559.000 6.233.000
Sum langsiktig gjeld 18.423.000 18.915.000 20.264.000 13.359.000 15.770.000
Sum kortsiktig gjeld 34.340.000 38.179.000 36.171.000 38.494.000 28.630.000
Sum gjeld og egenkapital 58.891.000 64.206.000 62.927.000 58.412.000 50.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 177.648.000 176.054.000 176.183.000 157.062.000 141.220.000
Andre inntekter 3.570.000 5.000 4.000 78.000 131.000
Driftsinntekter 181.218.000 176.059.000 176.186.000 157.140.000 141.352.000
Varekostnad -43.569.000 -41.594.000 -42.922.000 -37.173.000 -31.703.000
Lønninger -83.674.000 -78.876.000 -80.132.000 -70.603.000 -63.324.000
Avskrivning -9.114.000 -8.763.000 -7.850.000 -6.629.000 -6.255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -24.000
Andre driftskostnader -46.420.000 -42.033.000 -42.708.000 -40.594.000 -37.494.000
Driftskostnader -182.777.000 -171.172.000 -173.614.000 -154.937.000 -138.772.000
Driftsresultat -1.559.000 4.887.000 2.573.000 2.203.000 2.579.000
Finansinntekter 982.000 617.000 541.000 682.000 636.000
Finanskostnader -997.000 -961.000 -1.133.000 -768.000 -928.000
Finans -15.000 -344.000 -592.000 -86.000 -292.000
Konsernbidrag 0 -175.000 -56.000 0 -1.148.000
Utbytte 0 -2.700.000 -1.600.000 -1.400.000 0
Årsresultat -999.000 3.495.000 1.589.000 1.725.000 1.648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 294.000 688.000 275.000 617.000 739.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.292.000 39.249.000 41.055.000 35.174.000 29.201.000
Sum varige driftsmidler 38.292.000 39.249.000 41.055.000 35.174.000 29.201.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.448.000 10.536.000 10.202.000 10.539.000 10.101.000
Sum anleggsmidler 49.034.000 50.473.000 51.533.000 46.330.000 40.041.000
Varebeholdning 2.175.000 2.261.000 2.659.000 2.275.000 1.953.000
Kundefordringer 4.169.000 2.861.000 2.414.000 2.980.000 2.295.000
Andre fordringer 1.589.000 1.225.000 1.767.000 2.627.000 2.424.000
Sum investeringer 580.000 742.000 667.000 587.000 433.000
Kasse, bank 1.344.000 6.645.000 3.888.000 3.613.000 3.487.000
Sum omløpsmidler 9.857.000 13.733.000 11.394.000 12.082.000 10.592.000
Sum eiendeler 58.891.000 64.206.000 62.927.000 58.412.000 50.633.000
Sum opptjent egenkapital 601.000 1.585.000 965.000 1.032.000 706.000
Sum egenkapital 6.128.000 7.112.000 6.492.000 6.559.000 6.233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.041.000 2.430.000 3.110.000 3.159.000 3.269.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.759.000 7.406.000 7.619.000 9.366.000 6.132.000
Sum langsiktig gjeld 18.423.000 18.915.000 20.264.000 13.359.000 15.770.000
Leverandørgjeld 9.949.000 8.709.000 8.160.000 11.680.000 8.713.000
Betalbar skatt 0 1.426.000 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 6.338.000 9.792.000 9.821.000 8.578.000 5.272.000
Utbytte 0 -2.700.000 -1.600.000 -1.400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.295.000 8.146.000 8.970.000 7.470.000 8.511.000
Sum kortsiktig gjeld 34.340.000 38.179.000 36.171.000 38.494.000 28.630.000
Sum gjeld og egenkapital 58.891.000 64.206.000 62.927.000 58.412.000 50.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.483.000 -24.446.000 -24.777.000 -26.412.000 -18.038.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Soliditet 10.4 11.1 10.3 11.2 12.3
Resultatgrad -0.9 2.8 1.5 1.4 1.8
Rentedekningsgrad -1.6 5.1 2.3 3.8 3.5
Gjeldsgrad 8.6 8 8.7 7.9 7.1
Total kapitalrentabilitet 8.6 4.9 4.9 6.3
Signatur
18.03.2009
FIRMAETS DISPOSISJONER TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
18.03.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex