Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vvv Rørleggerforretning AS
Juridisk navn:  Vvv Rørleggerforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22100550
Haavard Martinsens Vei 19 A Haavard Martinsens Vei 19 A Fax: 22101855
0978 Oslo 978 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917041393
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/11/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.37%
Resultat  
  
465.28%
Egenkapital  
  
12.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.169.000 9.899.000 9.965.000 10.522.000 11.186.000
Resultat: 407.000 72.000 -69.000 5.000 676.000
Egenkapital: 2.906.000 2.591.000 2.520.000 2.589.000 3.004.000
Regnskap for  Vvv Rørleggerforretning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.169.000 9.899.000 9.965.000 10.522.000 11.186.000
Driftskostnader -8.767.000 -9.826.000 -10.032.000 -10.515.000 -10.516.000
Driftsresultat 401.000 73.000 -67.000 6.000 670.000
Finansinntekter 11.000 4.000 2.000 5.000 10.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -5.000 -6.000 -4.000
Finans 6.000 0 -3.000 -1.000 6.000
Resultat før skatt 407.000 72.000 -69.000 5.000 676.000
Skattekostnad -92.000 -1.000 0 0 -164.000
Årsresultat 315.000 71.000 -69.000 4.000 513.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 283.000 372.000 490.000 645.000 609.000
Sum omløpsmidler 4.058.000 3.629.000 3.591.000 4.249.000 4.244.000
Sum eiendeler 4.341.000 4.001.000 4.081.000 4.894.000 4.853.000
Sum opptjent egenkapital 2.306.000 1.991.000 1.920.000 1.989.000 2.404.000
Sum egenkapital 2.906.000 2.591.000 2.520.000 2.589.000 3.004.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.435.000 1.411.000 1.561.000 2.306.000 1.848.000
Sum gjeld og egenkapital 4.341.000 4.002.000 4.081.000 4.895.000 4.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.169.000 9.899.000 9.965.000 10.522.000 11.186.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.169.000 9.899.000 9.965.000 10.522.000 11.186.000
Varekostnad -2.252.000 -3.081.000 -3.241.000 -3.474.000 -4.032.000
Lønninger -5.042.000 -5.304.000 -5.312.000 -5.574.000 -5.163.000
Avskrivning -89.000 -118.000 -155.000 -227.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.384.000 -1.323.000 -1.324.000 -1.240.000 -1.157.000
Driftskostnader -8.767.000 -9.826.000 -10.032.000 -10.515.000 -10.516.000
Driftsresultat 401.000 73.000 -67.000 6.000 670.000
Finansinntekter 11.000 4.000 2.000 5.000 10.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -5.000 -6.000 -4.000
Finans 6.000 0 -3.000 -1.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 315.000 71.000 -69.000 4.000 513.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 283.000 372.000 490.000 645.000 609.000
Sum varige driftsmidler 283.000 372.000 490.000 645.000 609.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 283.000 372.000 490.000 645.000 609.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.783.000 1.557.000 2.187.000 2.547.000 1.984.000
Andre fordringer 0 15.000 98.000 42.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.275.000 2.058.000 1.306.000 1.661.000 2.259.000
Sum omløpsmidler 4.058.000 3.629.000 3.591.000 4.249.000 4.244.000
Sum eiendeler 4.341.000 4.001.000 4.081.000 4.894.000 4.853.000
Sum opptjent egenkapital 2.306.000 1.991.000 1.920.000 1.989.000 2.404.000
Sum egenkapital 2.906.000 2.591.000 2.520.000 2.589.000 3.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 105.000 150.000 306.000 287.000
Betalbar skatt 92.000 1.000 0 0 164.000
Skyldig offentlige avgifter 804.000 804.000 918.000 1.088.000 922.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 488.000 501.000 494.000 912.000 475.000
Sum kortsiktig gjeld 1.435.000 1.411.000 1.561.000 2.306.000 1.848.000
Sum gjeld og egenkapital 4.341.000 4.002.000 4.081.000 4.895.000 4.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.623.000 2.218.000 2.030.000 1.943.000 2.396.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.6 2.3 1.8 2.3
Likviditetsgrad 2 2.8 2.6 2.3 1.8 2.3
Soliditet 66.9 64.7 61.7 52.9 61.9
Resultatgrad 4.4 0.7 -0.7 0.1 6.0
Rentedekningsgrad 80.2 18.3 -13.4 1 170.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.5 1.9 -1.6 0.2 14.0
Signatur
06.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex