Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vvs Fag AS
Juridisk navn:  Vvs Fag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56337450
Midtstegen 2 Midtstegen 2 Fax: 56337507
5382 Skogsvåg 5382 Skogsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 942204345
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.21%
Resultat  
  
73.17%
Egenkapital  
  
-51.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.601.000 13.385.000 13.012.000 8.957.000 23.454.000
Resultat: -388.000 -1.446.000 -106.000 58.000 1.145.000
Egenkapital: 365.000 753.000 2.199.000 2.305.000 2.289.000
Regnskap for  Vvs Fag AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.601.000 13.385.000 13.012.000 8.957.000 23.454.000
Driftskostnader -7.984.000 -14.830.000 -13.119.000 -8.901.000 -22.330.000
Driftsresultat -382.000 -1.445.000 -106.000 56.000 1.123.000
Finansinntekter 18.000 21.000 21.000 20.000 36.000
Finanskostnader -24.000 -22.000 -20.000 -20.000 -14.000
Finans -6.000 -1.000 1.000 0 22.000
Resultat før skatt -388.000 -1.446.000 -106.000 58.000 1.145.000
Skattekostnad 0 0 0 -42.000 -309.000
Årsresultat -388.000 -1.446.000 -106.000 16.000 836.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 179.000 395.000 581.000 813.000
Sum omløpsmidler 1.548.000 1.478.000 3.401.000 4.120.000 2.764.000
Sum eiendeler 1.669.000 1.657.000 3.796.000 4.701.000 3.577.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 653.000 2.099.000 2.205.000 2.189.000
Sum egenkapital 365.000 753.000 2.199.000 2.305.000 2.289.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.304.000 904.000 1.597.000 2.396.000 1.281.000
Sum gjeld og egenkapital 1.669.000 1.657.000 3.796.000 4.701.000 3.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.601.000 13.384.000 13.012.000 8.957.000 23.454.000
Andre inntekter 0 2.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.601.000 13.385.000 13.012.000 8.957.000 23.454.000
Varekostnad -3.605.000 -10.215.000 -8.726.000 -4.210.000 -16.422.000
Lønninger -3.279.000 -3.112.000 -2.887.000 -3.115.000 -4.018.000
Avskrivning -120.000 -203.000 -231.000 -233.000 -222.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -980.000 -1.300.000 -1.275.000 -1.343.000 -1.668.000
Driftskostnader -7.984.000 -14.830.000 -13.119.000 -8.901.000 -22.330.000
Driftsresultat -382.000 -1.445.000 -106.000 56.000 1.123.000
Finansinntekter 18.000 21.000 21.000 20.000 36.000
Finanskostnader -24.000 -22.000 -20.000 -20.000 -14.000
Finans -6.000 -1.000 1.000 0 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -388.000 -1.446.000 -106.000 16.000 836.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 159.000 375.000 561.000 793.000
Sum varige driftsmidler 101.000 159.000 375.000 561.000 793.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 121.000 179.000 395.000 581.000 813.000
Varebeholdning 50.000 50.000 160.000 170.000 64.000
Kundefordringer 1.283.000 665.000 1.955.000 2.646.000 853.000
Andre fordringer 55.000 657.000 365.000 301.000 789.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 160.000 106.000 922.000 1.003.000 1.059.000
Sum omløpsmidler 1.548.000 1.478.000 3.401.000 4.120.000 2.764.000
Sum eiendeler 1.669.000 1.657.000 3.796.000 4.701.000 3.577.000
Sum opptjent egenkapital 265.000 653.000 2.099.000 2.205.000 2.189.000
Sum egenkapital 365.000 753.000 2.199.000 2.305.000 2.289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 109.000 39.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Leverandørgjeld 237.000 112.000 1.051.000 1.790.000 193.000
Betalbar skatt 0 0 0 49.000 265.000
Skyldig offentlige avgifter 553.000 350.000 223.000 264.000 448.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 404.000 404.000 323.000 294.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 1.304.000 904.000 1.597.000 2.396.000 1.281.000
Sum gjeld og egenkapital 1.669.000 1.657.000 3.796.000 4.701.000 3.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 244.000 574.000 1.804.000 1.724.000 1.483.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 2 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 2 1.7 2.2
Soliditet 21.9 45.4 57.9 49.0 64.0
Resultatgrad -10.8 -0.8 0.6 4.8
Rentedekningsgrad -15.9 -65.7 -5.3 3.8 82.8
Gjeldsgrad 3.6 1.2 0.7 1.0 0.6
Total kapitalrentabilitet -21.8 -85.9 -2.2 1.6 32.4
Signatur
20.05.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
EIDE ELIN RITA
SIGNATUR HVER FOR SEG
EIDE STEINAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
EIDE RONNY
SIGNATUR HVER FOR SEG
EIDE ROLF
Prokurister
20.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
EIDE ROLF
PROKURA HVER FOR SEG
EIDE STEINAR
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex