Voss Prenteverk Grafiske Tenester As
Juridisk navn:  Voss Prenteverk Grafiske Tenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56520440
Vadet Vadet Fax:
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 994341898
Aksjekapital: 204.082 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/13/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.18%
Resultat  
  
131.25%
Egenkapital  
  
19.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.514.000 3.373.000 5.098.000 4.905.000 3.867.000
Resultat: 333.000 144.000 445.000 445.000 -709.000
Egenkapital: 1.623.000 1.363.000 1.252.000 914.000 374.000
Regnskap for  Voss Prenteverk Grafiske Tenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.514.000 3.373.000 5.098.000 4.905.000 3.867.000
Driftskostnader -3.189.000 -3.237.000 -4.655.000 -4.462.000 -4.577.000
Driftsresultat 325.000 136.000 443.000 443.000 -710.000
Finansinntekter 9.000 8.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 9.000 8.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 333.000 144.000 445.000 445.000 -709.000
Skattekostnad -73.000 -33.000 -107.000 -113.000 177.000
Årsresultat 260.000 110.000 338.000 332.000 -533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 6.000 52.000 100.000 385.000
Sum omløpsmidler 2.240.000 1.928.000 2.053.000 1.537.000 1.059.000
Sum eiendeler 2.248.000 1.934.000 2.105.000 1.637.000 1.444.000
Sum opptjent egenkapital 983.000 723.000 612.000 274.000 -58.000
Sum egenkapital 1.623.000 1.363.000 1.252.000 914.000 374.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 625.000 570.000 853.000 723.000 1.070.000
Sum gjeld og egenkapital 2.248.000 1.933.000 2.105.000 1.637.000 1.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.339.000 3.217.000 4.896.000 4.745.000 3.867.000
Andre inntekter 175.000 155.000 202.000 160.000 0
Driftsinntekter 3.514.000 3.373.000 5.098.000 4.905.000 3.867.000
Varekostnad -1.415.000 -1.419.000 -2.353.000 -2.468.000 -1.950.000
Lønninger -1.002.000 -1.049.000 -1.297.000 -941.000 -1.136.000
Avskrivning 0 -41.000 -55.000 -90.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -772.000 -728.000 -950.000 -963.000 -1.409.000
Driftskostnader -3.189.000 -3.237.000 -4.655.000 -4.462.000 -4.577.000
Driftsresultat 325.000 136.000 443.000 443.000 -710.000
Finansinntekter 9.000 8.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 9.000 8.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 260.000 110.000 338.000 332.000 -533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 6.000 11.000 4.000 186.000
Fast eiendom 0 0 41.000 82.000 150.000
Maskiner anlegg 0 0 0 14.000 49.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 41.000 96.000 199.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 6.000 52.000 100.000 385.000
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000 5.000 38.000
Kundefordringer 562.000 504.000 641.000 411.000 832.000
Andre fordringer 16.000 16.000 292.000 278.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.657.000 1.402.000 1.115.000 843.000 138.000
Sum omløpsmidler 2.240.000 1.928.000 2.053.000 1.537.000 1.059.000
Sum eiendeler 2.248.000 1.934.000 2.105.000 1.637.000 1.444.000
Sum opptjent egenkapital 983.000 723.000 612.000 274.000 -58.000
Sum egenkapital 1.623.000 1.363.000 1.252.000 914.000 374.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 210.000 193.000 308.000 374.000 358.000
Betalbar skatt 76.000 28.000 115.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 201.000 225.000 282.000 231.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 124.000 148.000 118.000 632.000
Sum kortsiktig gjeld 625.000 570.000 853.000 723.000 1.070.000
Sum gjeld og egenkapital 2.248.000 1.933.000 2.105.000 1.637.000 1.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.615.000 1.358.000 1.200.000 814.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.4 2.4 2.1 1.0
Likviditetsgrad 2 3.6 3.4 2.4 2.1 1.0
Soliditet 72.2 70.5 59.5 55.8 25.9
Resultatgrad 9.2 4 8.7 9 -18.4
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.7 0.8 2.9
Total kapitalrentabilitet 14.9 7.4 21.1 27.2 -49.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex