Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Voss Bobil Senter AS
Juridisk navn:  Voss Bobil Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56531073
Brynalii 76 Brynalii 76 Fax:
5705 Voss 5705 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 995772531
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: A B Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.6%
Resultat  
  
-95.06%
Egenkapital  
  
1.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 333.000 331.000 324.000 315.000 315.000
Resultat: 119.000 2.410.000 2.203.000 189.000 1.804.000
Egenkapital: 6.453.000 6.360.000 4.199.000 2.445.000 2.503.000
Regnskap for  Voss Bobil Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 333.000 331.000 324.000 315.000 315.000
Driftskostnader -217.000 -124.000 -123.000 -122.000 -147.000
Driftsresultat 116.000 207.000 202.000 193.000 168.000
Finansinntekter 4.000 2.203.000 2.001.000 0 1.650.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -15.000
Finans 4.000 2.203.000 2.001.000 -4.000 1.635.000
Resultat før skatt 119.000 2.410.000 2.203.000 189.000 1.804.000
Skattekostnad -26.000 -49.000 -49.000 -47.000 -41.000
Årsresultat 93.000 2.362.000 2.154.000 142.000 1.763.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.565.000 2.649.000 2.733.000 2.823.000 2.913.000
Sum omløpsmidler 3.929.000 3.972.000 2.124.000 82.000 18.000
Sum eiendeler 6.494.000 6.621.000 4.857.000 2.905.000 2.931.000
Sum opptjent egenkapital 6.353.000 6.260.000 4.099.000 2.345.000 2.403.000
Sum egenkapital 6.453.000 6.360.000 4.199.000 2.445.000 2.503.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 261.000 659.000 456.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 6.494.000 6.621.000 4.858.000 2.907.000 2.932.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 333.000 331.000 324.000 315.000 315.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 333.000 331.000 324.000 315.000 315.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 0 0 0 0
Avskrivning -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -34.000 -33.000 -32.000 -57.000
Driftskostnader -217.000 -124.000 -123.000 -122.000 -147.000
Driftsresultat 116.000 207.000 202.000 193.000 168.000
Finansinntekter 4.000 2.203.000 2.001.000 0 1.650.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -15.000
Finans 4.000 2.203.000 2.001.000 -4.000 1.635.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -400.000 -200.000 0
Årsresultat 93.000 2.362.000 2.154.000 142.000 1.763.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 5.000 0 0 0
Fast eiendom 1.653.000 1.743.000 1.833.000 1.923.000 2.013.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.653.000 1.743.000 1.833.000 1.923.000 2.013.000
Sum finansielle anleggsmidler 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Sum anleggsmidler 2.565.000 2.649.000 2.733.000 2.823.000 2.913.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 501.000 2.010.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.428.000 1.962.000 2.124.000 82.000 18.000
Sum omløpsmidler 3.929.000 3.972.000 2.124.000 82.000 18.000
Sum eiendeler 6.494.000 6.621.000 4.857.000 2.905.000 2.931.000
Sum opptjent egenkapital 6.353.000 6.260.000 4.099.000 2.345.000 2.403.000
Sum egenkapital 6.453.000 6.360.000 4.199.000 2.445.000 2.503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 6.000 191.000
Leverandørgjeld 3.000 0 1.000 0 1.000
Betalbar skatt 32.000 54.000 54.000 52.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 13.000 13.000 0
Utbytte 0 -200.000 -400.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 7.000 190.000 190.000 191.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 261.000 659.000 456.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 6.494.000 6.621.000 4.858.000 2.907.000 2.932.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.888.000 3.711.000 1.465.000 -374.000 -220.000
Likviditetsgrad 1 95.8 15.2 3.2 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 95.8 15.2 3.2 0.2 0.1
Soliditet 99.4 96.1 86.4 84.1 85.4
Resultatgrad 34.8 62.5 62.3 61.3 53.3
Rentedekningsgrad 48.3 121.2
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.8 36.4 45.3 6.6 62.0
Signatur
10.01.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
10.01.2020
PROKURA
BAKKETUN KJELL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex