Vollen Motor As
Juridisk navn:  Vollen Motor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96204030
Bjerkåsholmen 115 Bjerkåsholmen 115 Fax:
3470 Slemmestad 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 914874246
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/8/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.39%
Resultat  
  
416.09%
Egenkapital  
  
4694.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.025.000 5.740.000 5.244.000 1.199.000
Resultat: 1.100.000 -348.000 19.000 107.000
Egenkapital: 863.000 18.000 285.000 269.000
Regnskap for  Vollen Motor As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.025.000 5.740.000 5.244.000 1.199.000
Driftskostnader -5.872.000 -6.040.000 -5.167.000 -1.075.000
Driftsresultat 1.153.000 -301.000 76.000 126.000
Finansinntekter 10.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader -63.000 -49.000 -59.000 -19.000
Finans -53.000 -47.000 -56.000 -19.000
Resultat før skatt 1.100.000 -348.000 19.000 107.000
Skattekostnad -255.000 81.000 -4.000 -23.000
Årsresultat 845.000 -267.000 16.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.127.000 1.440.000 1.767.000 2.258.000
Sum omløpsmidler 3.017.000 1.856.000 1.716.000 1.062.000
Sum eiendeler 4.144.000 3.296.000 3.483.000 3.320.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 -182.000 85.000 69.000
Sum egenkapital 863.000 18.000 285.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 2.402.000 2.535.000 2.696.000 2.692.000
Sum kortsiktig gjeld 879.000 742.000 503.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 4.144.000 3.295.000 3.484.000 3.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.025.000 5.740.000 5.244.000 1.199.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.025.000 5.740.000 5.244.000 1.199.000
Varekostnad -1.970.000 -2.862.000 -2.379.000 -122.000
Lønninger -2.162.000 -1.493.000 -1.512.000 -536.000
Avskrivning -537.000 -498.000 -491.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.203.000 -1.187.000 -785.000 -253.000
Driftskostnader -5.872.000 -6.040.000 -5.167.000 -1.075.000
Driftsresultat 1.153.000 -301.000 76.000 126.000
Finansinntekter 10.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader -63.000 -49.000 -59.000 -19.000
Finans -53.000 -47.000 -56.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 845.000 -267.000 16.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 791.000 1.265.000 1.739.000 2.213.000
Sum Immatrielle midler 831.000 1.319.000 1.739.000 2.213.000
Fast eiendom 98.000 110.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 198.000 11.000 28.000 44.000
Sum varige driftsmidler 296.000 121.000 28.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.127.000 1.440.000 1.767.000 2.258.000
Varebeholdning 676.000 384.000 515.000 583.000
Kundefordringer 613.000 927.000 841.000 344.000
Andre fordringer 11.000 17.000 28.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.717.000 528.000 333.000 118.000
Sum omløpsmidler 3.017.000 1.856.000 1.716.000 1.062.000
Sum eiendeler 4.144.000 3.296.000 3.483.000 3.320.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 -182.000 85.000 69.000
Sum egenkapital 863.000 18.000 285.000 269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 27.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.402.000 2.535.000 2.696.000 2.692.000
Leverandørgjeld 314.000 388.000 5.000 8.000
Betalbar skatt 241.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 201.000 257.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 153.000 240.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 879.000 742.000 503.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 4.144.000 3.295.000 3.484.000 3.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.138.000 1.114.000 1.213.000 704.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2 3.4 3.0
Likviditetsgrad 2 2.7 2 2.4 1.4
Soliditet 20.8 0.5 8.2 8.1
Resultatgrad 16.4 -5.2 1.4 10.5
Rentedekningsgrad 18.3 -6.1 1.3 6.6
Gjeldsgrad 3.8 182.1 11.2 11.3
Total kapitalrentabilitet 28.1 -9.1 2.3 3.8
Signatur
09.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex