Vollen Marineservice As
Juridisk navn:  Vollen Marineservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40141040
Slemmestadveien 416 Slemmestadveien 416 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 998360447
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.02%
Resultat  
  
458.21%
Egenkapital  
  
170.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.030.000 8.684.000 7.824.000 7.946.000 7.915.000
Resultat: 374.000 67.000 112.000 -4.000 94.000
Egenkapital: 465.000 172.000 57.000 -22.000 1.000
Regnskap for  Vollen Marineservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.030.000 8.684.000 7.824.000 7.946.000 7.915.000
Driftskostnader -10.651.000 -8.616.000 -7.703.000 -7.917.000 -7.800.000
Driftsresultat 379.000 69.000 120.000 30.000 115.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -2.000 -10.000 -35.000 -21.000
Finans -6.000 -1.000 -9.000 -34.000 -21.000
Resultat før skatt 374.000 67.000 112.000 -4.000 94.000
Skattekostnad -80.000 -11.000 -32.000 -18.000 -41.000
Årsresultat 294.000 56.000 79.000 -23.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 0 7.000 77.000 171.000
Sum omløpsmidler 649.000 428.000 582.000 869.000 758.000
Sum eiendeler 781.000 428.000 589.000 946.000 929.000
Sum opptjent egenkapital 435.000 142.000 27.000 -52.000 -29.000
Sum egenkapital 465.000 172.000 57.000 -22.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 106.000 208.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000 256.000 425.000 760.000 639.000
Sum gjeld og egenkapital 781.000 428.000 588.000 946.000 928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.030.000 8.684.000 7.824.000 7.937.000 7.915.000
Andre inntekter 0 0 0 10.000 0
Driftsinntekter 11.030.000 8.684.000 7.824.000 7.946.000 7.915.000
Varekostnad -8.965.000 -7.281.000 -6.223.000 -6.396.000 -6.351.000
Lønninger -915.000 -694.000 -742.000 -795.000 -624.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -70.000 -74.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -764.000 -634.000 -668.000 -652.000 -691.000
Driftskostnader -10.651.000 -8.616.000 -7.703.000 -7.917.000 -7.800.000
Driftsresultat 379.000 69.000 120.000 30.000 115.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -2.000 -10.000 -35.000 -21.000
Finans -6.000 -1.000 -9.000 -34.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 294.000 56.000 79.000 -23.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 50.000 100.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 50.000 100.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 0 7.000 27.000 71.000
Sum varige driftsmidler 132.000 0 7.000 27.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 0 7.000 77.000 171.000
Varebeholdning 507.000 391.000 489.000 613.000 540.000
Kundefordringer 83.000 7.000 5.000 46.000 15.000
Andre fordringer 30.000 0 0 91.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 30.000 88.000 119.000 87.000
Sum omløpsmidler 649.000 428.000 582.000 869.000 758.000
Sum eiendeler 781.000 428.000 589.000 946.000 929.000
Sum opptjent egenkapital 435.000 142.000 27.000 -52.000 -29.000
Sum egenkapital 465.000 172.000 57.000 -22.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 17.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 106.000 208.000 288.000
Leverandørgjeld 36.000 4.000 124.000 375.000 328.000
Betalbar skatt 80.000 11.000 32.000 18.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 8.000 143.000 281.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 233.000 125.000 86.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000 256.000 425.000 760.000 639.000
Sum gjeld og egenkapital 781.000 428.000 588.000 946.000 928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 333.000 172.000 157.000 109.000 119.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 1.4 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4
Soliditet 59.5 40.2 9.7 -2.3 0.1
Resultatgrad 3.4 0.8 1.5 0.4 1.5
Rentedekningsgrad 63.2 34.5 1 0.9 5.5
Gjeldsgrad 0.7 1.5 9.3 -44.0 927.0
Total kapitalrentabilitet 48.5 16.4 20.6 3.3 12.4
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex