Vollen Marinesenter AS
Juridisk navn:  Vollen Marinesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92436409
Slemmestadveien 416 Slemmestadveien 416 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 992246286
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/14/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vollen båtløft as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hs Regnskap-Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.61%
Resultat  
  
832.91%
Egenkapital  
  
58.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.384.000 5.327.000 7.108.000 5.160.000 6.272.000
Resultat: 737.000 79.000 102.000 297.000 136.000
Egenkapital: 1.582.000 1.000.000 941.000 865.000 643.000
Regnskap for  Vollen Marinesenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.384.000 5.327.000 7.108.000 5.160.000 6.272.000
Driftskostnader -6.663.000 -5.229.000 -6.984.000 -4.829.000 -6.089.000
Driftsresultat 721.000 97.000 124.000 332.000 182.000
Finansinntekter 18.000 10.000 11.000 9.000 14.000
Finanskostnader -2.000 -28.000 -33.000 -43.000 -60.000
Finans 16.000 -18.000 -22.000 -34.000 -46.000
Resultat før skatt 737.000 79.000 102.000 297.000 136.000
Skattekostnad -155.000 -20.000 -26.000 -75.000 -1.000
Årsresultat 582.000 59.000 76.000 222.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.308.000 1.288.000 579.000 503.000 633.000
Sum omløpsmidler 3.180.000 3.657.000 1.983.000 2.443.000 2.213.000
Sum eiendeler 5.488.000 4.945.000 2.562.000 2.946.000 2.846.000
Sum opptjent egenkapital 1.182.000 600.000 541.000 465.000 243.000
Sum egenkapital 1.582.000 1.000.000 941.000 865.000 643.000
Sum langsiktig gjeld 826.000 826.000 802.000 107.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 3.082.000 3.120.000 820.000 1.974.000 1.995.000
Sum gjeld og egenkapital 5.490.000 4.946.000 2.563.000 2.946.000 2.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.384.000 5.298.000 6.810.000 5.160.000 6.272.000
Andre inntekter 0 29.000 298.000 0 0
Driftsinntekter 7.384.000 5.327.000 7.108.000 5.160.000 6.272.000
Varekostnad -3.238.000 -2.442.000 -3.998.000 -2.391.000 -3.489.000
Lønninger -1.630.000 -778.000 -904.000 -664.000 -680.000
Avskrivning -104.000 -91.000 -123.000 -131.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.691.000 -1.918.000 -1.959.000 -1.643.000 -1.755.000
Driftskostnader -6.663.000 -5.229.000 -6.984.000 -4.829.000 -6.089.000
Driftsresultat 721.000 97.000 124.000 332.000 182.000
Finansinntekter 18.000 10.000 11.000 9.000 14.000
Finanskostnader -2.000 -28.000 -33.000 -43.000 -60.000
Finans 16.000 -18.000 -22.000 -34.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 582.000 59.000 76.000 222.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.805.000 971.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 503.000 318.000 579.000 503.000 633.000
Sum varige driftsmidler 503.000 318.000 579.000 503.000 633.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.308.000 1.288.000 579.000 503.000 633.000
Varebeholdning 353.000 368.000 301.000 540.000 520.000
Kundefordringer 148.000 1.219.000 528.000 558.000 746.000
Andre fordringer 458.000 218.000 26.000 27.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.221.000 1.851.000 1.128.000 1.318.000 921.000
Sum omløpsmidler 3.180.000 3.657.000 1.983.000 2.443.000 2.213.000
Sum eiendeler 5.488.000 4.945.000 2.562.000 2.946.000 2.846.000
Sum opptjent egenkapital 1.182.000 600.000 541.000 465.000 243.000
Sum egenkapital 1.582.000 1.000.000 941.000 865.000 643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 826.000 826.000 802.000 107.000 208.000
Leverandørgjeld 2.430.000 1.798.000 75.000 110.000 73.000
Betalbar skatt 155.000 0 26.000 75.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 142.000 198.000 100.000 166.000 247.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 355.000 1.124.000 619.000 1.623.000 1.675.000
Sum kortsiktig gjeld 3.082.000 3.120.000 820.000 1.974.000 1.995.000
Sum gjeld og egenkapital 5.490.000 4.946.000 2.563.000 2.946.000 2.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 537.000 1.163.000 469.000 218.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 2.4 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 2.1 1.0 0.9
Soliditet 28.8 20.2 36.7 29.4 22.6
Resultatgrad 9.8 1.8 1.7 6.4 2.9
Rentedekningsgrad 360.5 3.5 3.8 7.9 3.3
Gjeldsgrad 2.5 3.9 1.7 2.4 3.4
Total kapitalrentabilitet 13.5 2.2 5.3 11.6 6.9
Signatur
11.04.2013
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex