Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Marina AS
Juridisk navn:  Vollen Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40141040
Slemmestaadveien 416 Slemmestaadveien 416 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 990920052
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-99.9%
Egenkapital  
  
0.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.000 3.021.000 1.332.000 2.101.000 1.340.000
Egenkapital: 31.281.000 31.279.000 28.258.000 26.914.000 25.803.000
Regnskap for  Vollen Marina AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -48.000 -41.000 -52.000 -38.000 -39.000
Driftsresultat -48.000 -41.000 -52.000 -38.000 -39.000
Finansinntekter 51.000 3.067.000 1.385.000 2.140.000 1.382.000
Finanskostnader 0 -5.000 -1.000 0 -3.000
Finans 51.000 3.062.000 1.384.000 2.140.000 1.379.000
Resultat før skatt 3.000 3.021.000 1.332.000 2.101.000 1.340.000
Skattekostnad -1.000 0 13.000 10.000 11.000
Årsresultat 3.000 3.021.000 1.344.000 2.111.000 1.351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000
Sum omløpsmidler 2.047.000 6.067.000 3.709.000 4.004.000 1.682.000
Sum eiendeler 70.049.000 74.069.000 71.711.000 72.006.000 69.684.000
Sum opptjent egenkapital 6.262.000 6.260.000 3.239.000 1.895.000 784.000
Sum egenkapital 31.281.000 31.279.000 28.258.000 26.914.000 25.803.000
Sum langsiktig gjeld 37.767.000 40.787.000 41.027.000 41.388.000 41.625.000
Sum kortsiktig gjeld 1.001.000 2.003.000 2.426.000 3.704.000 2.257.000
Sum gjeld og egenkapital 70.049.000 74.069.000 71.711.000 72.006.000 69.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -41.000 -52.000 -38.000 -39.000
Driftskostnader -48.000 -41.000 -52.000 -38.000 -39.000
Driftsresultat -48.000 -41.000 -52.000 -38.000 -39.000
Finansinntekter 51.000 3.067.000 1.385.000 2.140.000 1.382.000
Finanskostnader 0 -5.000 -1.000 0 -3.000
Finans 51.000 3.062.000 1.384.000 2.140.000 1.379.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 3.000 3.021.000 1.344.000 2.111.000 1.351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000
Sum anleggsmidler 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000 68.002.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 3.700.000 3.995.000 1.648.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 408.000 45.000 9.000 8.000 34.000
Sum omløpsmidler 2.047.000 6.067.000 3.709.000 4.004.000 1.682.000
Sum eiendeler 70.049.000 74.069.000 71.711.000 72.006.000 69.684.000
Sum opptjent egenkapital 6.262.000 6.260.000 3.239.000 1.895.000 784.000
Sum egenkapital 31.281.000 31.279.000 28.258.000 26.914.000 25.803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 650.000 1.300.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.767.000 40.787.000 41.027.000 41.388.000 41.625.000
Leverandørgjeld 1.000 3.000 2.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 1.000 0 425.000 703.000 255.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 350.000 700.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.001.000 2.003.000 2.426.000 3.704.000 2.257.000
Sum gjeld og egenkapital 70.049.000 74.069.000 71.711.000 72.006.000 69.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.046.000 4.064.000 1.283.000 300.000 -575.000
Likviditetsgrad 1 2 3 1.5 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 2 3 1.5 1.1 0.8
Soliditet 44.7 42.2 39.4 37.4 37.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -8.2 447.7
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 0 4.1 1.9 2.9 1.9
Signatur
21.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex