Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Kystkulturbarnehage As
Juridisk navn:  Vollen Kystkulturbarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66798070
Postboks 28 Bjerkås Eternitveien 27 Fax:
1393 Vollen 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 898550052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/15/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ab Revisjon AS
Regnskapsfører: Censea Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.28%
Resultat  
  
45.31%
Egenkapital  
  
-25.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.047.000 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000
Resultat: -210.000 -384.000 -182.000 -497.000 16.000
Egenkapital: -1.037.000 -827.000 -443.000 -261.000 233.000
Regnskap for  Vollen Kystkulturbarnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.047.000 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000
Driftskostnader -6.258.000 -7.692.000 -8.994.000 -8.159.000 -7.506.000
Driftsresultat -210.000 -383.000 -184.000 -501.000 1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 5.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 2.000 4.000 16.000
Resultat før skatt -210.000 -384.000 -182.000 -497.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 3.000 -4.000
Årsresultat -210.000 -384.000 -182.000 -494.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 372.000 480.000 587.000 629.000 59.000
Sum omløpsmidler 332.000 514.000 532.000 563.000 1.127.000
Sum eiendeler 704.000 994.000 1.119.000 1.192.000 1.186.000
Sum opptjent egenkapital -1.067.000 -857.000 -473.000 -291.000 203.000
Sum egenkapital -1.037.000 -827.000 -443.000 -261.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.742.000 1.821.000 1.562.000 1.452.000 950.000
Sum gjeld og egenkapital 705.000 994.000 1.119.000 1.191.000 1.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.047.000 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.047.000 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000
Varekostnad -109.000 -179.000 -237.000 -262.000 -294.000
Lønninger -5.005.000 -5.963.000 -6.685.000 -5.960.000 -5.109.000
Avskrivning -107.000 -107.000 -107.000 -38.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.037.000 -1.443.000 -1.965.000 -1.899.000 -2.087.000
Driftskostnader -6.258.000 -7.692.000 -8.994.000 -8.159.000 -7.506.000
Driftsresultat -210.000 -383.000 -184.000 -501.000 1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 5.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 2.000 4.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -210.000 -384.000 -182.000 -494.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 372.000 480.000 587.000 629.000 59.000
Sum varige driftsmidler 372.000 480.000 587.000 629.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 372.000 480.000 587.000 629.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 25.000 24.000 7.000 0
Andre fordringer 32.000 187.000 85.000 131.000 290.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 271.000 303.000 423.000 425.000 836.000
Sum omløpsmidler 332.000 514.000 532.000 563.000 1.127.000
Sum eiendeler 704.000 994.000 1.119.000 1.192.000 1.186.000
Sum opptjent egenkapital -1.067.000 -857.000 -473.000 -291.000 203.000
Sum egenkapital -1.037.000 -827.000 -443.000 -261.000 233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 194.000 123.000 127.000 201.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 232.000 301.000 390.000 386.000 326.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.316.000 1.398.000 1.045.000 865.000 581.000
Sum kortsiktig gjeld 1.742.000 1.821.000 1.562.000 1.452.000 950.000
Sum gjeld og egenkapital 705.000 994.000 1.119.000 1.191.000 1.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.410.000 -1.307.000 -1.030.000 -889.000 177.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.3 0.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 0.4 1.2
Soliditet -147.1 -83.2 -39.6 -21.9 19.6
Resultatgrad -3.5 -5.2 -2.1 -6.5 0.0
Rentedekningsgrad -191.5
Gjeldsgrad -1.7 -2.2 -3.5 -5.6 4.1
Total kapitalrentabilitet -29.6 -38.4 -16.2 -41.6 1.4
Signatur
05.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex