Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Kystkulturbarnehage As
Juridisk navn:  Vollen Kystkulturbarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66798070
Postboks 28 Bjerkås Eternitveien 27 Fax:
1393 Vollen 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 898550052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 5/15/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ab Revisjon AS
Regnskapsfører: Censea Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.04%
Resultat  
  
-110.99%
Egenkapital  
  
-86.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000 7.172.000
Resultat: -384.000 -182.000 -497.000 16.000 7.000
Egenkapital: -827.000 -443.000 -261.000 233.000 221.000
Regnskap for  Vollen Kystkulturbarnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000 7.172.000
Driftskostnader -7.692.000 -8.994.000 -8.159.000 -7.506.000 -7.201.000
Driftsresultat -383.000 -184.000 -501.000 1.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 3.000 5.000 16.000 37.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 2.000 4.000 16.000 36.000
Resultat før skatt -384.000 -182.000 -497.000 16.000 7.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -4.000 -2.000
Årsresultat -384.000 -182.000 -494.000 12.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 480.000 587.000 629.000 59.000 75.000
Sum omløpsmidler 514.000 532.000 563.000 1.127.000 1.151.000
Sum eiendeler 994.000 1.119.000 1.192.000 1.186.000 1.226.000
Sum opptjent egenkapital -857.000 -473.000 -291.000 203.000 191.000
Sum egenkapital -827.000 -443.000 -261.000 233.000 221.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 1.562.000 1.452.000 950.000 1.003.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000 1.119.000 1.191.000 1.186.000 1.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000 7.172.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.310.000 8.811.000 7.658.000 7.508.000 7.172.000
Varekostnad -179.000 -237.000 -262.000 -294.000 -288.000
Lønninger -5.963.000 -6.685.000 -5.960.000 -5.109.000 -5.219.000
Avskrivning -107.000 -107.000 -38.000 -16.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.443.000 -1.965.000 -1.899.000 -2.087.000 -1.687.000
Driftskostnader -7.692.000 -8.994.000 -8.159.000 -7.506.000 -7.201.000
Driftsresultat -383.000 -184.000 -501.000 1.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 3.000 5.000 16.000 37.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 2.000 4.000 16.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -384.000 -182.000 -494.000 12.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 480.000 587.000 629.000 59.000 75.000
Sum varige driftsmidler 480.000 587.000 629.000 59.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 480.000 587.000 629.000 59.000 75.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 24.000 7.000 0 0
Andre fordringer 187.000 85.000 131.000 290.000 346.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 303.000 423.000 425.000 836.000 805.000
Sum omløpsmidler 514.000 532.000 563.000 1.127.000 1.151.000
Sum eiendeler 994.000 1.119.000 1.192.000 1.186.000 1.226.000
Sum opptjent egenkapital -857.000 -473.000 -291.000 203.000 191.000
Sum egenkapital -827.000 -443.000 -261.000 233.000 221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 2.000
Leverandørgjeld 123.000 127.000 201.000 40.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 301.000 390.000 386.000 326.000 421.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.398.000 1.045.000 865.000 581.000 559.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 1.562.000 1.452.000 950.000 1.003.000
Sum gjeld og egenkapital 994.000 1.119.000 1.191.000 1.186.000 1.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.307.000 -1.030.000 -889.000 177.000 148.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.4 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 1.2 1.2
Soliditet -83.2 -39.6 -21.9 19.6 18.0
Resultatgrad -5.2 -2.1 -6.5 0.0 -0.4
Rentedekningsgrad -191.5 8.0
Gjeldsgrad -2.2 -3.5 -5.6 4.1 4.5
Total kapitalrentabilitet -38.4 -16.2 -41.6 1.4 0.7
Signatur
05.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex