Vollen Kystfiske As
Juridisk navn:  Vollen Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91398451
Fax:
8315 Laukvik 8315 Laukvik
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 997695984
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lofoten Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.43%
Resultat  
  
-138.51%
Egenkapital  
  
-4.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.319.000 2.710.000 3.059.000 2.974.000 2.173.000
Resultat: -114.000 296.000 204.000 582.000 177.000
Egenkapital: 1.594.000 1.677.000 1.446.000 1.291.000 855.000
Regnskap for  Vollen Kystfiske As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.319.000 2.710.000 3.059.000 2.974.000 2.173.000
Driftskostnader -2.213.000 -2.268.000 -2.730.000 -2.261.000 -1.867.000
Driftsresultat 106.000 442.000 329.000 713.000 306.000
Finansinntekter -220.000 -146.000 -124.000 -131.000 -129.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -220.000 -146.000 -124.000 -131.000 -129.000
Resultat før skatt -114.000 296.000 204.000 582.000 177.000
Skattekostnad 30.000 -65.000 -49.000 -146.000 -48.000
Årsresultat -83.000 230.000 155.000 435.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.668.000 5.592.000 3.677.000 3.741.000 3.747.000
Sum omløpsmidler 732.000 1.261.000 959.000 1.018.000 550.000
Sum eiendeler 10.400.000 6.853.000 4.636.000 4.759.000 4.297.000
Sum opptjent egenkapital 1.093.000 1.176.000 945.000 790.000 355.000
Sum egenkapital 1.594.000 1.677.000 1.446.000 1.291.000 855.000
Sum langsiktig gjeld 8.666.000 4.597.000 2.944.000 3.067.000 3.296.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 580.000 246.000 400.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 10.400.000 6.854.000 4.636.000 4.758.000 4.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.319.000 2.710.000 3.059.000 2.974.000 2.173.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.319.000 2.710.000 3.059.000 2.974.000 2.173.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.304.000 -1.472.000 -1.745.000 -1.622.000 -1.108.000
Avskrivning -276.000 -181.000 -149.000 -130.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -633.000 -615.000 -836.000 -509.000 -646.000
Driftskostnader -2.213.000 -2.268.000 -2.730.000 -2.261.000 -1.867.000
Driftsresultat 106.000 442.000 329.000 713.000 306.000
Finansinntekter -220.000 -146.000 -124.000 -131.000 -129.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -220.000 -146.000 -124.000 -131.000 -129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 230.000 155.000 435.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.950.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.187.000 1.902.000 0 0 0
Driftsløsøre 201.000 287.000 173.000 165.000 70.000
Sum varige driftsmidler 4.718.000 3.692.000 1.777.000 1.841.000 1.847.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.668.000 5.592.000 3.677.000 3.741.000 3.747.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 8.000 0 0 0
Andre fordringer 58.000 332.000 112.000 92.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 673.000 922.000 847.000 926.000 540.000
Sum omløpsmidler 732.000 1.261.000 959.000 1.018.000 550.000
Sum eiendeler 10.400.000 6.853.000 4.636.000 4.759.000 4.297.000
Sum opptjent egenkapital 1.093.000 1.176.000 945.000 790.000 355.000
Sum egenkapital 1.594.000 1.677.000 1.446.000 1.291.000 855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 96.000 127.000 144.000 134.000 96.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.666.000 4.597.000 2.944.000 3.067.000 3.296.000
Leverandørgjeld 0 118.000 5.000 20.000 6.000
Betalbar skatt 0 82.000 40.000 108.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 380.000 202.000 272.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 580.000 246.000 400.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 10.400.000 6.854.000 4.636.000 4.758.000 4.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 592.000 681.000 713.000 618.000 405.000
Likviditetsgrad 1 5.2 2.2 3.9 2.5 3.8
Likviditetsgrad 2 5.2 2.2 3.9 2.6 3.8
Soliditet 15.3 24.5 31.2 27.1 19.9
Resultatgrad 4.6 16.3 10.8 24.0 14.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.5 3.1 2.2 2.7 4.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 4.3 4.4 12.2 4.1
Signatur
13.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex