Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Kro As
Juridisk navn:  Vollen Kro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66798995
Slemmestadveien 416D Slemmestadveien 416D Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 919514876
Aksjekapital: 80.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/1/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: K-Team As
Utvikling:
Omsetning  
  
51.13%
Resultat  
  
240.43%
Egenkapital  
  
285.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 16.949.000 11.215.000
Resultat: 1.920.000 564.000
Egenkapital: 2.072.000 538.000
Regnskap for  Vollen Kro As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 16.949.000 11.215.000
Driftskostnader -15.024.000 -10.646.000
Driftsresultat 1.925.000 570.000
Finansinntekter 5.000 10.000
Finanskostnader -10.000 -16.000
Finans -5.000 -6.000
Resultat før skatt 1.920.000 564.000
Skattekostnad -436.000 -131.000
Årsresultat 1.484.000 433.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.072.000 3.325.000
Sum omløpsmidler 662.000 2.140.000
Sum eiendeler 4.734.000 5.465.000
Sum opptjent egenkapital 1.986.000 503.000
Sum egenkapital 2.072.000 538.000
Sum langsiktig gjeld 317.000 397.000
Sum kortsiktig gjeld 2.345.000 4.529.000
Sum gjeld og egenkapital 4.733.000 5.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.196.000 10.709.000
Andre inntekter 753.000 506.000
Driftsinntekter 16.949.000 11.215.000
Varekostnad -5.514.000 -3.769.000
Lønninger -5.455.000 -4.085.000
Avskrivning -653.000 -507.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.402.000 -2.285.000
Driftskostnader -15.024.000 -10.646.000
Driftsresultat 1.925.000 570.000
Finansinntekter 5.000 10.000
Finanskostnader -10.000 -16.000
Finans -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.484.000 433.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.235.000 1.300.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 2.837.000 2.025.000
Sum varige driftsmidler 4.072.000 3.325.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.072.000 3.325.000
Varebeholdning 39.000 12.000
Kundefordringer 283.000 48.000
Andre fordringer 79.000 91.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 260.000 1.988.000
Sum omløpsmidler 662.000 2.140.000
Sum eiendeler 4.734.000 5.465.000
Sum opptjent egenkapital 1.986.000 503.000
Sum egenkapital 2.072.000 538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 116.000 110.000
Gjeld til kredittinstitutt 895.000 3.522.000
Sum langsiktig gjeld 317.000 397.000
Leverandørgjeld 516.000 4.000
Betalbar skatt 325.000 130.000
Skyldig offentlige avgifter 175.000 234.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 433.000 639.000
Sum kortsiktig gjeld 2.345.000 4.529.000
Sum gjeld og egenkapital 4.733.000 5.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.683.000 -2.389.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5
Soliditet 43.8 9.8
Resultatgrad 11.4 5.1
Rentedekningsgrad 192.5 35.6
Gjeldsgrad 1.3 9.2
Total kapitalrentabilitet 40.8 10.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex