Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Invest As
Juridisk navn:  Vollen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Dyrhusbakken 10 Øvre Dyrhusbakken 10 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 999527213
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
94.03%
Egenkapital  
  
-1.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -52.000 -871.000 304.000 -1.802.000 -2.238.000
Egenkapital: -4.632.000 -4.579.000 -3.708.000 -4.012.000 -2.210.000
Regnskap for  Vollen Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -11.000 -19.000 -25.000 -19.000
Driftsresultat -21.000 -11.000 -19.000 -25.000 -19.000
Finansinntekter 261.000 0 325.000 -1.209.000 416.000
Finanskostnader -292.000 -860.000 -1.000 -569.000 -2.636.000
Finans -31.000 -860.000 324.000 -1.778.000 -2.220.000
Resultat før skatt -52.000 -871.000 304.000 -1.802.000 -2.238.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 -871.000 304.000 -1.802.000 -2.238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 419.000 460.000 1.319.000 1.014.000 3.020.000
Sum eiendeler 419.000 460.000 1.319.000 1.014.000 3.020.000
Sum opptjent egenkapital -4.662.000 -4.609.000 -3.738.000 -4.042.000 -2.240.000
Sum egenkapital -4.632.000 -4.579.000 -3.708.000 -4.012.000 -2.210.000
Sum langsiktig gjeld 5.046.000 5.035.000 5.023.000 5.021.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 461.000 1.320.000 1.014.000 3.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -11.000 -19.000 -25.000 -19.000
Driftskostnader -21.000 -11.000 -19.000 -25.000 -19.000
Driftsresultat -21.000 -11.000 -19.000 -25.000 -19.000
Finansinntekter 261.000 0 325.000 -1.209.000 416.000
Finanskostnader -292.000 -860.000 -1.000 -569.000 -2.636.000
Finans -31.000 -860.000 324.000 -1.778.000 -2.220.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -52.000 -871.000 304.000 -1.802.000 -2.238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 417.000 411.000 1.317.000 993.000 3.004.000
Kasse, bank 2.000 49.000 2.000 21.000 16.000
Sum omløpsmidler 419.000 460.000 1.319.000 1.014.000 3.020.000
Sum eiendeler 419.000 460.000 1.319.000 1.014.000 3.020.000
Sum opptjent egenkapital -4.662.000 -4.609.000 -3.738.000 -4.042.000 -2.240.000
Sum egenkapital -4.632.000 -4.579.000 -3.708.000 -4.012.000 -2.210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.046.000 5.035.000 5.023.000 5.021.000 5.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 461.000 1.320.000 1.014.000 3.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 414.000 455.000 1.314.000 1.009.000 2.790.000
Likviditetsgrad 1 83.8 9 263.8 202.8 13.1
Likviditetsgrad 2 83.8 9 263.8 202.8 13.2
Soliditet -1105.5 -993.3 -280.9 -395.7 -73.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 - 0.2
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.4 -1.3 -2.4
Total kapitalrentabilitet 57.3 -2.4 23.2 -121.7 13.1
Signatur
15.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex