Vollen Hundepensjonat As
Juridisk navn:  Vollen Hundepensjonat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41208723
Fjærvegen 100 Fjærvegen 100 Fax:
7822 Bangsund 7822 Bangsund
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsos
Org.nr: 819518432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brattberg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1367.86%
Resultat  
  
900%
Egenkapital  
  
138.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 822.000 56.000
Resultat: 48.000 -6.000
Egenkapital: 62.000 26.000
Regnskap for  Vollen Hundepensjonat As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 822.000 56.000
Driftskostnader -773.000 -61.000
Driftsresultat 49.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 48.000 -6.000
Skattekostnad -12.000 1.000
Årsresultat 37.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 1.000
Sum omløpsmidler 206.000 60.000
Sum eiendeler 254.000 61.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 -4.000
Sum egenkapital 62.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 798.000 51.000
Andre inntekter 24.000 5.000
Driftsinntekter 822.000 56.000
Varekostnad -61.000 -7.000
Lønninger -362.000 0
Avskrivning -8.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -56.000
Driftskostnader -773.000 -61.000
Driftsresultat 49.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 37.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 30.000 0
Driftsløsøre 14.000 0
Sum varige driftsmidler 43.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 48.000 1.000
Varebeholdning 14.000 2.000
Kundefordringer 44.000 8.000
Andre fordringer 0 12.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 149.000 39.000
Sum omløpsmidler 206.000 60.000
Sum eiendeler 254.000 61.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 -4.000
Sum egenkapital 62.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 21.000 32.000
Betalbar skatt 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1 1.6
Soliditet 24.4 41.9
Resultatgrad 6 -10.7
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 3.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 19.3 -9.7
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex