Vollen Helse As
Juridisk navn:  Vollen Helse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66765180
Skjæret 47 Skjæret 47 Fax: 66794288
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 812802402
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/30/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Østlid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.64%
Resultat  
  
-91.3%
Egenkapital  
  
36.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.217.000 2.203.000 2.043.000 2.390.000 2.411.000
Resultat: 8.000 92.000 -42.000 -34.000 25.000
Egenkapital: 30.000 22.000 -62.000 -7.000 18.000
Regnskap for  Vollen Helse As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.217.000 2.203.000 2.043.000 2.390.000 2.411.000
Driftskostnader -2.203.000 -2.110.000 -2.085.000 -2.426.000 -2.388.000
Driftsresultat 13.000 93.000 -42.000 -35.000 24.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -6.000 0 0 2.000 2.000
Resultat før skatt 8.000 92.000 -42.000 -34.000 25.000
Skattekostnad 0 -8.000 -12.000 8.000 -7.000
Årsresultat 8.000 84.000 -55.000 -26.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 2.000 101.000 86.000 118.000
Sum omløpsmidler 542.000 504.000 262.000 296.000 576.000
Sum eiendeler 585.000 506.000 363.000 382.000 694.000
Sum opptjent egenkapital 0 -8.000 -92.000 -37.000 -12.000
Sum egenkapital 30.000 22.000 -62.000 -7.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 554.000 484.000 425.000 389.000 676.000
Sum gjeld og egenkapital 584.000 506.000 363.000 382.000 694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 8.000 0
Andre inntekter 2.217.000 2.203.000 2.043.000 2.383.000 2.411.000
Driftsinntekter 2.217.000 2.203.000 2.043.000 2.390.000 2.411.000
Varekostnad -304.000 -282.000 -278.000 -300.000 0
Lønninger -831.000 -919.000 -893.000 -1.075.000 -1.046.000
Avskrivning -8.000 -31.000 -41.000 -41.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.060.000 -878.000 -873.000 -1.010.000 -1.332.000
Driftskostnader -2.203.000 -2.110.000 -2.085.000 -2.426.000 -2.388.000
Driftsresultat 13.000 93.000 -42.000 -35.000 24.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -6.000 0 0 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 84.000 -55.000 -26.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 0 31.000 71.000 112.000
Sum varige driftsmidler 41.000 0 31.000 71.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 71.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 43.000 2.000 101.000 86.000 118.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 49.000 157.000 13.000 0 222.000
Andre fordringer 137.000 90.000 102.000 95.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 355.000 257.000 146.000 201.000 252.000
Sum omløpsmidler 542.000 504.000 262.000 296.000 576.000
Sum eiendeler 585.000 506.000 363.000 382.000 694.000
Sum opptjent egenkapital 0 -8.000 -92.000 -37.000 -12.000
Sum egenkapital 30.000 22.000 -62.000 -7.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 145.000 128.000 144.000 121.000 16.000
Betalbar skatt 0 8.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 62.000 51.000 49.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 285.000 231.000 219.000 606.000
Sum kortsiktig gjeld 554.000 484.000 425.000 389.000 676.000
Sum gjeld og egenkapital 584.000 506.000 363.000 382.000 694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 20.000 -163.000 -93.000 -100.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.6 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1 0.6 0.8 0.9
Soliditet 5.1 4.3 -17.1 -1.8 2.6
Resultatgrad 0.6 4.2 -2.1 -1.5 1.0
Rentedekningsgrad 2.2 9
Gjeldsgrad 18.5 2 -6.9 -55.6 37.6
Total kapitalrentabilitet 2.2 18.6 -11.3 -8.6 3.7
Signatur
03.12.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex