Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Handelssted As
Juridisk navn:  Vollen Handelssted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66907600
C/O Tandberg Eiendom As Postboks 550 Smuget 1 Fax: 66907606
1373 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 992838361
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Thjømøe Hanne Elisabeth
Utvikling:
Omsetning  
  
21.53%
Resultat  
  
17.99%
Egenkapital  
  
5.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.270.000 1.045.000 1.142.000 993.000 1.010.000
Resultat: 656.000 556.000 708.000 529.000 39.000
Egenkapital: 10.054.000 9.563.000 9.071.000 8.644.000 8.127.000
Regnskap for  Vollen Handelssted As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.270.000 1.045.000 1.142.000 993.000 1.010.000
Driftskostnader -228.000 -192.000 -177.000 -172.000 -727.000
Driftsresultat 1.042.000 853.000 966.000 822.000 283.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -387.000 -298.000 -258.000 -294.000 -244.000
Finans -387.000 -298.000 -258.000 -293.000 -244.000
Resultat før skatt 656.000 556.000 708.000 529.000 39.000
Skattekostnad -51.000 -39.000 -87.000 28.000 -11.000
Årsresultat 605.000 517.000 620.000 557.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.276.000 22.739.000 19.868.000 18.880.000 16.608.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 60.000
Sum eiendeler 24.276.000 22.739.000 19.868.000 18.880.000 16.668.000
Sum opptjent egenkapital 1.927.000 1.436.000 944.000 517.000 0
Sum egenkapital 10.054.000 9.563.000 9.071.000 8.644.000 8.127.000
Sum langsiktig gjeld 13.093.000 12.047.000 9.667.000 9.107.000 2.170.000
Sum kortsiktig gjeld 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 6.372.000
Sum gjeld og egenkapital 24.277.000 22.740.000 19.868.000 18.881.000 16.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.270.000 1.045.000 1.142.000 993.000 1.010.000
Driftsinntekter 1.270.000 1.045.000 1.142.000 993.000 1.010.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -212.000 -176.000 -167.000 -143.000 -705.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -16.000 -10.000 -29.000 -22.000
Driftskostnader -228.000 -192.000 -177.000 -172.000 -727.000
Driftsresultat 1.042.000 853.000 966.000 822.000 283.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -387.000 -298.000 -258.000 -294.000 -244.000
Finans -387.000 -298.000 -258.000 -293.000 -244.000
Konsernbidrag -114.000 -25.000 -193.000 -40.000 -203.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 605.000 517.000 620.000 557.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.266.000 22.729.000 19.858.000 18.870.000 16.598.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.266.000 22.729.000 19.858.000 18.870.000 16.598.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 24.276.000 22.739.000 19.868.000 18.880.000 16.608.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 60.000
Sum eiendeler 24.276.000 22.739.000 19.868.000 18.880.000 16.668.000
Sum opptjent egenkapital 1.927.000 1.436.000 944.000 517.000 0
Sum egenkapital 10.054.000 9.563.000 9.071.000 8.644.000 8.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.198.000 2.181.000 2.150.000 2.128.000 2.170.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.093.000 12.047.000 9.667.000 9.107.000 2.170.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 5.241.000
Sum kortsiktig gjeld 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 6.372.000
Sum gjeld og egenkapital 24.277.000 22.740.000 19.868.000 18.881.000 16.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.130.000 -1.130.000 -1.130.000 -1.130.000 -6.312.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 41.4 42.1 45.7 45.8 48.8
Resultatgrad 8 81.6 84.6 82.8 28.0
Rentedekningsgrad 2.7 2.9 3.7 2.8 1.2
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.8 4.9 4.4 1.7
Signatur
29.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex