Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Gartneri AS
Juridisk navn:  Vollen Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66786300
Postboks 303 Langenga 30 Fax: 66786301
1372 Asker 1386 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 984760302
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/29/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gro blomster snitt as
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.45%
Resultat  
  
-94.61%
Egenkapital  
  
2.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.349.000 14.710.000 12.393.000 11.562.000 10.460.000
Resultat: 40.000 742.000 39.000 38.000 267.000
Egenkapital: 1.857.000 1.817.000 1.076.000 1.036.000 998.000
Regnskap for  Vollen Gartneri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.349.000 14.710.000 12.393.000 11.562.000 10.460.000
Driftskostnader -14.227.000 -13.929.000 -12.315.000 -11.486.000 -10.172.000
Driftsresultat 122.000 782.000 78.000 75.000 288.000
Finansinntekter 23.000 28.000 9.000 7.000 17.000
Finanskostnader -104.000 -68.000 -47.000 -44.000 -39.000
Finans -81.000 -40.000 -38.000 -37.000 -22.000
Resultat før skatt 40.000 742.000 39.000 38.000 267.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 742.000 39.000 38.000 267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.531.000 3.809.000 2.950.000 2.648.000 2.221.000
Sum omløpsmidler 4.878.000 5.615.000 4.469.000 3.587.000 3.715.000
Sum eiendeler 8.409.000 9.424.000 7.419.000 6.235.000 5.936.000
Sum opptjent egenkapital 1.576.000 1.536.000 794.000 755.000 717.000
Sum egenkapital 1.857.000 1.817.000 1.076.000 1.036.000 998.000
Sum langsiktig gjeld 719.000 814.000 916.000 600.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 5.833.000 6.793.000 5.427.000 4.600.000 4.338.000
Sum gjeld og egenkapital 8.410.000 9.425.000 7.419.000 6.237.000 5.937.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.284.000 14.650.000 12.331.000 11.522.000 10.389.000
Andre inntekter 65.000 60.000 62.000 40.000 70.000
Driftsinntekter 14.349.000 14.710.000 12.393.000 11.562.000 10.460.000
Varekostnad -5.784.000 -5.968.000 -4.684.000 -4.532.000 -3.781.000
Lønninger -2.545.000 -2.402.000 -2.222.000 -2.034.000 -2.086.000
Avskrivning -648.000 -493.000 -455.000 -351.000 -276.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.250.000 -5.066.000 -4.954.000 -4.569.000 -4.029.000
Driftskostnader -14.227.000 -13.929.000 -12.315.000 -11.486.000 -10.172.000
Driftsresultat 122.000 782.000 78.000 75.000 288.000
Finansinntekter 23.000 28.000 9.000 7.000 17.000
Finanskostnader -104.000 -68.000 -47.000 -44.000 -39.000
Finans -81.000 -40.000 -38.000 -37.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 742.000 39.000 38.000 267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 14.000 34.000 58.000 82.000
Driftsløsøre 3.531.000 3.794.000 2.916.000 2.591.000 2.140.000
Sum varige driftsmidler 3.531.000 3.809.000 2.950.000 2.648.000 2.221.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.531.000 3.809.000 2.950.000 2.648.000 2.221.000
Varebeholdning 1.483.000 1.489.000 1.667.000 1.587.000 1.397.000
Kundefordringer 1.036.000 2.002.000 2.090.000 1.100.000 760.000
Andre fordringer 89.000 189.000 119.000 31.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.271.000 1.935.000 594.000 870.000 1.468.000
Sum omløpsmidler 4.878.000 5.615.000 4.469.000 3.587.000 3.715.000
Sum eiendeler 8.409.000 9.424.000 7.419.000 6.235.000 5.936.000
Sum opptjent egenkapital 1.576.000 1.536.000 794.000 755.000 717.000
Sum egenkapital 1.857.000 1.817.000 1.076.000 1.036.000 998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 719.000 814.000 916.000 600.000 600.000
Leverandørgjeld 304.000 993.000 729.000 1.061.000 1.077.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 976.000 866.000 703.000 413.000 613.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.552.000 4.933.000 3.995.000 3.126.000 2.648.000
Sum kortsiktig gjeld 5.833.000 6.793.000 5.427.000 4.600.000 4.338.000
Sum gjeld og egenkapital 8.410.000 9.425.000 7.419.000 6.237.000 5.937.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -955.000 -1.178.000 -958.000 -1.013.000 -623.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6
Soliditet 22.1 19.3 14.5 16.6 16.8
Resultatgrad 0.9 5.3 0.6 0.6 2.8
Rentedekningsgrad 1.2 11.5 1.7 1.7 7.8
Gjeldsgrad 3.5 4.2 5.9 5 4.9
Total kapitalrentabilitet 1.7 8.6 1.2 1.3 5.1
Signatur
21.04.2008
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex