Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Fysikalske As
Juridisk navn:  Vollen Fysikalske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66796671
Skjæret 47 Skjæret 47 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 920315046
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ekonomika As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 396.000
Resultat: 48.000
Egenkapital: 63.000
Regnskap for  Vollen Fysikalske As
Resultat 2018
Driftsinntekter 396.000
Driftskostnader -348.000
Driftsresultat 48.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 48.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000
Sum omløpsmidler 165.000
Sum eiendeler 229.000
Sum opptjent egenkapital 38.000
Sum egenkapital 63.000
Sum langsiktig gjeld 68.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 396.000
Driftsinntekter 396.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -2.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -346.000
Driftskostnader -348.000
Driftsresultat 48.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 64.000
Sum varige driftsmidler 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 64.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 10.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 155.000
Sum omløpsmidler 165.000
Sum eiendeler 229.000
Sum opptjent egenkapital 38.000
Sum egenkapital 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 68.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet 27.5
Resultatgrad 12.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6
Total kapitalrentabilitet 2
Prokurister
26.01.2018
PROKURA
OLSEN ANGEL PETTER ERLING
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex