Vollen Elektriske AS
Juridisk navn:  Vollen Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66101963
Postboks 23 C/O Klaus Martin Kristiansen Østenstadlia 30 Fax:
1393 Vollen 1392 Vettre
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 895357472
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/26/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Stico Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.15%
Resultat  
  
45.97%
Egenkapital  
  
0.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.602.000 7.267.000 7.231.000 6.419.000 6.830.000
Resultat: 997.000 683.000 1.173.000 824.000 983.000
Egenkapital: 1.685.000 1.683.000 1.678.000 2.264.000 2.561.000
Regnskap for  Vollen Elektriske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.602.000 7.267.000 7.231.000 6.419.000 6.830.000
Driftskostnader -5.613.000 -6.588.000 -6.058.000 -5.596.000 -5.850.000
Driftsresultat 988.000 680.000 1.173.000 823.000 980.000
Finansinntekter 10.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 8.000 2.000 0 1.000 2.000
Resultat før skatt 997.000 683.000 1.173.000 824.000 983.000
Skattekostnad -225.000 -157.000 -279.000 -234.000 -278.000
Årsresultat 772.000 525.000 895.000 590.000 705.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 408.000 46.000 74.000 0 18.000
Sum omløpsmidler 3.933.000 3.703.000 4.177.000 3.925.000 3.849.000
Sum eiendeler 4.341.000 3.749.000 4.251.000 3.925.000 3.867.000
Sum opptjent egenkapital 1.605.000 1.603.000 1.598.000 2.184.000 2.362.000
Sum egenkapital 1.685.000 1.683.000 1.678.000 2.264.000 2.561.000
Sum langsiktig gjeld 115.000 78.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.542.000 1.988.000 2.573.000 1.662.000 1.306.000
Sum gjeld og egenkapital 4.342.000 3.749.000 4.251.000 3.926.000 3.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.602.000 7.267.000 7.231.000 6.419.000 6.830.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.602.000 7.267.000 7.231.000 6.419.000 6.830.000
Varekostnad -1.976.000 -1.973.000 -2.346.000 -2.099.000 -2.159.000
Lønninger -2.893.000 -2.750.000 -3.065.000 -2.653.000 -2.711.000
Avskrivning -28.000 -28.000 -6.000 -18.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -716.000 -1.837.000 -641.000 -826.000 -956.000
Driftskostnader -5.613.000 -6.588.000 -6.058.000 -5.596.000 -5.850.000
Driftsresultat 988.000 680.000 1.173.000 823.000 980.000
Finansinntekter 10.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 8.000 2.000 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -770.000 -520.000 -890.000 0 0
Årsresultat 772.000 525.000 895.000 590.000 705.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 408.000 46.000 74.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 18.000
Sum varige driftsmidler 408.000 46.000 74.000 0 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 408.000 46.000 74.000 0 18.000
Varebeholdning 77.000 67.000 83.000 79.000 126.000
Kundefordringer 1.583.000 1.482.000 1.229.000 1.167.000 442.000
Andre fordringer 199.000 190.000 229.000 192.000 267.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.075.000 1.964.000 2.637.000 2.488.000 3.015.000
Sum omløpsmidler 3.933.000 3.703.000 4.177.000 3.925.000 3.849.000
Sum eiendeler 4.341.000 3.749.000 4.251.000 3.925.000 3.867.000
Sum opptjent egenkapital 1.605.000 1.603.000 1.598.000 2.184.000 2.362.000
Sum egenkapital 1.685.000 1.683.000 1.678.000 2.264.000 2.561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 115.000 78.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 115.000 78.000 0 0 0
Leverandørgjeld 541.000 583.000 478.000 630.000 475.000
Betalbar skatt 188.000 79.000 279.000 234.000 278.000
Skyldig offentlige avgifter 740.000 504.000 625.000 472.000 275.000
Utbytte -770.000 -520.000 -890.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 302.000 301.000 326.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 2.542.000 1.988.000 2.573.000 1.662.000 1.306.000
Sum gjeld og egenkapital 4.342.000 3.749.000 4.251.000 3.926.000 3.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.391.000 1.715.000 1.604.000 2.263.000 2.543.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.6 2.4 2.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.6 2.4 2.9
Soliditet 38.8 44.9 39.5 57.7 66.2
Resultatgrad 1 9.4 16.2 12.8 14.3
Rentedekningsgrad 4 6 586.5 825.0 983.0
Gjeldsgrad 1.6 1.2 1.5 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 2 18.2 27.6 21.0 25.4
Signatur
23.08.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex