Vollen Eiendomsutvikling AS
Juridisk navn:  Vollen Eiendomsutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66796676
Hovstien 21 Hovstien 21 Fax: 66796676
3490 Klokkarstua 3490 Klokkarstua
Fylke: Kommune:
Buskerud Hurum
Org.nr: 988896969
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anka Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.76%
Egenkapital  
  
-0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 263.000 -666.000 -613.000 -470.000
Egenkapital: -10.671.000 -10.669.000 -10.932.000 -10.266.000 -9.653.000
Regnskap for  Vollen Eiendomsutvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -17.000 -20.000 -13.000 -10.000
Driftsresultat -2.000 -17.000 -20.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 280.000 -646.000 -600.000 -459.000
Finans 0 280.000 -646.000 -600.000 -459.000
Resultat før skatt -2.000 263.000 -666.000 -613.000 -470.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 263.000 -666.000 -613.000 -470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 47.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 47.000
Sum opptjent egenkapital -10.775.000 -10.773.000 -11.036.000 -10.370.000 -9.757.000
Sum egenkapital -10.671.000 -10.669.000 -10.932.000 -10.266.000 -9.653.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.161.000 9.503.000 8.892.000
Sum kortsiktig gjeld 10.671.000 10.670.000 3.771.000 763.000 808.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 0 0 47.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -17.000 -20.000 -13.000 -9.000
Driftskostnader -2.000 -17.000 -20.000 -13.000 -10.000
Driftsresultat -2.000 -17.000 -20.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 280.000 -646.000 -600.000 -459.000
Finans 0 280.000 -646.000 -600.000 -459.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 263.000 -666.000 -613.000 -470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 47.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 47.000
Sum opptjent egenkapital -10.775.000 -10.773.000 -11.036.000 -10.370.000 -9.757.000
Sum egenkapital -10.671.000 -10.669.000 -10.932.000 -10.266.000 -9.653.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.111.000 3.111.000 3.252.000 762.000 730.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.161.000 9.503.000 8.892.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.560.000 7.558.000 519.000 0 77.000
Sum kortsiktig gjeld 10.671.000 10.670.000 3.771.000 763.000 808.000
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 0 0 47.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.671.000 -10.670.000 -3.771.000 -763.000 -761.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -1.0 -20538.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.1 0.0 0.0
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -23.4
Signatur
01.12.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex