Vollen Eiendom AS
Juridisk navn:  Vollen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32244400
Postboks 533 Vakåsveien 9 Fax: 32244409
3412 Lierstranda 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 979833474
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/12/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Byrgin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.83%
Resultat  
  
-150.67%
Egenkapital  
  
-52.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.110.000 13.590.000 4.744.000 4.345.000 3.722.000
Resultat: -4.964.000 9.796.000 1.315.000 -157.000 582.000
Egenkapital: 4.558.000 9.587.000 2.093.000 1.185.000 3.633.000
Regnskap for  Vollen Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.110.000 13.590.000 4.744.000 4.345.000 3.722.000
Driftskostnader -1.035.000 -3.057.000 -3.010.000 -3.241.000 -2.607.000
Driftsresultat 76.000 10.533.000 1.733.000 1.104.000 1.114.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -5.040.000 -738.000 -419.000 -1.261.000 -533.000
Finans -5.040.000 -737.000 -419.000 -1.261.000 -533.000
Resultat før skatt -4.964.000 9.796.000 1.315.000 -157.000 582.000
Skattekostnad -65.000 -2.302.000 -407.000 216.000 -278.000
Årsresultat -5.029.000 7.494.000 908.000 59.000 304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.109.000 19.222.000 16.612.000 16.046.000 16.264.000
Sum omløpsmidler 116.000 2.901.000 115.000 258.000 1.355.000
Sum eiendeler 15.225.000 22.123.000 16.727.000 16.304.000 17.619.000
Sum opptjent egenkapital 4.458.000 9.487.000 1.993.000 1.085.000 3.533.000
Sum egenkapital 4.558.000 9.587.000 2.093.000 1.185.000 3.633.000
Sum langsiktig gjeld 5.463.000 1.618.000 11.242.000 10.807.000 12.629.000
Sum kortsiktig gjeld 5.204.000 10.920.000 3.392.000 4.312.000 1.357.000
Sum gjeld og egenkapital 15.225.000 22.125.000 16.727.000 16.304.000 17.619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.006.000 3.994.000 0 4.345.000 0
Andre inntekter 104.000 9.596.000 4.744.000 0 3.722.000
Driftsinntekter 1.110.000 13.590.000 4.744.000 4.345.000 3.722.000
Varekostnad -185.000 -124.000 -115.000 -423.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -127.000 -92.000 -407.000 -433.000 -442.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -723.000 -2.841.000 -2.488.000 -2.385.000 -2.165.000
Driftskostnader -1.035.000 -3.057.000 -3.010.000 -3.241.000 -2.607.000
Driftsresultat 76.000 10.533.000 1.733.000 1.104.000 1.114.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -5.040.000 -738.000 -419.000 -1.261.000 -533.000
Finans -5.040.000 -737.000 -419.000 -1.261.000 -533.000
Konsernbidrag 0 -5.587.000 -1.008.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.506.000 0
Årsresultat -5.029.000 7.494.000 908.000 59.000 304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 180.000 216.000 0
Fast eiendom 0 0 14.674.000 14.962.000 15.250.000
Maskiner anlegg 1.500.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 507.000 56.000 478.000 597.000 743.000
Sum varige driftsmidler 2.007.000 56.000 15.152.000 15.559.000 15.993.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.102.000 19.166.000 1.279.000 271.000 271.000
Sum anleggsmidler 15.109.000 19.222.000 16.612.000 16.046.000 16.264.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.674.000 0 188.000 1.242.000
Andre fordringer 69.000 180.000 69.000 23.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 48.000 46.000 47.000 46.000
Sum omløpsmidler 116.000 2.901.000 115.000 258.000 1.355.000
Sum eiendeler 15.225.000 22.123.000 16.727.000 16.304.000 17.619.000
Sum opptjent egenkapital 4.458.000 9.487.000 1.993.000 1.085.000 3.533.000
Sum egenkapital 4.558.000 9.587.000 2.093.000 1.185.000 3.633.000
Sum avsetninger til forpliktelser 342.000 358.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.463.000 1.618.000 11.242.000 10.807.000 12.629.000
Leverandørgjeld 3.704.000 1.829.000 974.000 1.382.000 864.000
Betalbar skatt 0 -80.000 -241.000 272.000 362.000
Skyldig offentlige avgifter 194.000 565.000 225.000 42.000 131.000
Utbytte 0 0 0 -2.506.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.306.000 8.605.000 2.434.000 2.616.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 5.204.000 10.920.000 3.392.000 4.312.000 1.357.000
Sum gjeld og egenkapital 15.225.000 22.125.000 16.727.000 16.304.000 17.619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.088.000 -8.019.000 -3.277.000 -4.054.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0 0.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0 0.1 1.0
Soliditet 29.9 43.3 12.5 7.3 20.6
Resultatgrad 6.8 77.5 36.5 25.4 29.9
Rentedekningsgrad 0 14.3 4.1 0.9 2.1
Gjeldsgrad 2.3 1.3 7 12.8 3.8
Total kapitalrentabilitet 0.5 47.6 10.4 6.8 6.3
Signatur
17.07.2017
STYRETS LEDER.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex