Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Drift As
Juridisk navn:  Vollen Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Caspersens Vei 51 Caspersens Vei 51 Fax:
4956 Risør 4956 Risør
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Risør
Org.nr: 914921074
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eksakt Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
4.04%
Resultat  
  
129.22%
Egenkapital  
  
95.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 309.000 297.000 375.000 450.000
Resultat: 64.000 -219.000 154.000 8.000
Egenkapital: -3.000 -67.000 151.000 35.000
Regnskap for  Vollen Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 309.000 297.000 375.000 450.000
Driftskostnader -245.000 -517.000 -221.000 -441.000
Driftsresultat 64.000 -219.000 153.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 64.000 -219.000 154.000 8.000
Skattekostnad 0 2.000 -38.000 -2.000
Årsresultat 64.000 -217.000 115.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 448.000 174.000 540.000 387.000
Sum eiendeler 448.000 174.000 540.000 387.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -96.000 122.000 6.000
Sum egenkapital -3.000 -67.000 151.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 50.000 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 190.000 388.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 447.000 173.000 541.000 387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 309.000 267.000 375.000 450.000
Andre inntekter 0 30.000 0 0
Driftsinntekter 309.000 297.000 375.000 450.000
Varekostnad 0 0 -31.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -517.000 -190.000 -441.000
Driftskostnader -245.000 -517.000 -221.000 -441.000
Driftsresultat 64.000 -219.000 153.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 -217.000 115.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 33.000 427.000 258.000
Andre fordringer 36.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 340.000 141.000 113.000 130.000
Sum omløpsmidler 448.000 174.000 540.000 387.000
Sum eiendeler 448.000 174.000 540.000 387.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -96.000 122.000 6.000
Sum egenkapital -3.000 -67.000 151.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.000 50.000 2.000 1.000
Leverandørgjeld 0 10.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 38.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 180.000 350.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 190.000 388.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 447.000 173.000 541.000 387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 -16.000 152.000 36.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.4 1.2
Soliditet -0.7 -38.7 27.9 9.0
Resultatgrad 20.7 -73.7 40.8 1.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -3.6 2.6 10.1
Total kapitalrentabilitet 14.3 -126.6 28.3 2.1
Signatur
27.09.2016
STYRETS LEDER OG MINST TO ANDRE STYREMEDLEMMER.
Prokurister
27.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex