Vollen Bygg Og Elektriske AS
Juridisk navn:  Vollen Bygg Og Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91362635
Heslebergtoppen 13 Heslebergtoppen 13 Fax:
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 970891315
Aksjekapital: 360.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Abc Revisjon AS
Regnskapsfører: Myle As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.12%
Resultat  
  
-77.62%
Egenkapital  
  
10.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.500.000 22.250.000 14.060.000 27.745.000 6.600.000
Resultat: 1.897.000 8.478.000 4.806.000 383.000 -8.448.000
Egenkapital: 15.498.000 14.038.000 6.837.000 4.531.000 4.148.000
Regnskap for  Vollen Bygg Og Elektriske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.500.000 22.250.000 14.060.000 27.745.000 6.600.000
Driftskostnader -19.959.000 -13.531.000 -8.803.000 -26.258.000 -14.252.000
Driftsresultat 2.540.000 8.720.000 5.257.000 1.487.000 -7.652.000
Finansinntekter 4.000 9.000 13.000 37.000 43.000
Finanskostnader -648.000 -251.000 -464.000 -1.141.000 -839.000
Finans -644.000 -242.000 -451.000 -1.104.000 -796.000
Resultat før skatt 1.897.000 8.478.000 4.806.000 383.000 -8.448.000
Skattekostnad -437.000 -1.277.000 0 0 13.000
Årsresultat 1.460.000 7.202.000 4.806.000 383.000 -8.435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.781.000 26.506.000 22.849.000 14.933.000 19.938.000
Sum omløpsmidler 4.412.000 4.041.000 512.000 463.000 2.319.000
Sum eiendeler 16.193.000 30.547.000 23.361.000 15.396.000 22.257.000
Sum opptjent egenkapital 15.138.000 13.678.000 6.477.000 4.171.000 3.788.000
Sum egenkapital 15.498.000 14.038.000 6.837.000 4.531.000 4.148.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 14.503.000 12.744.000 9.059.000 17.500.000
Sum kortsiktig gjeld 625.000 2.005.000 3.780.000 1.806.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 16.193.000 30.546.000 23.361.000 15.396.000 22.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.500.000 22.250.000 14.060.000 27.745.000 6.600.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.500.000 22.250.000 14.060.000 27.745.000 6.600.000
Varekostnad -17.895.000 -11.946.000 -6.876.000 -24.352.000 -12.717.000
Lønninger -755.000 -628.000 -662.000 -628.000 -548.000
Avskrivning -133.000 -128.000 -186.000 -164.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.176.000 -829.000 -1.079.000 -1.114.000 -739.000
Driftskostnader -19.959.000 -13.531.000 -8.803.000 -26.258.000 -14.252.000
Driftsresultat 2.540.000 8.720.000 5.257.000 1.487.000 -7.652.000
Finansinntekter 4.000 9.000 13.000 37.000 43.000
Finanskostnader -648.000 -251.000 -464.000 -1.141.000 -839.000
Finans -644.000 -242.000 -451.000 -1.104.000 -796.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.500.000 0 0
Årsresultat 1.460.000 7.202.000 4.806.000 383.000 -8.435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.344.000 26.006.000 22.253.000 14.302.000 19.193.000
Maskiner anlegg 329.000 424.000 499.000 533.000 641.000
Driftsløsøre 108.000 75.000 97.000 98.000 104.000
Sum varige driftsmidler 11.781.000 26.506.000 22.849.000 14.933.000 19.938.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.781.000 26.506.000 22.849.000 14.933.000 19.938.000
Varebeholdning 28.000 28.000 28.000 19.000 28.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 617.000 716.000 181.000 213.000 248.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.767.000 3.297.000 303.000 231.000 2.043.000
Sum omløpsmidler 4.412.000 4.041.000 512.000 463.000 2.319.000
Sum eiendeler 16.193.000 30.547.000 23.361.000 15.396.000 22.257.000
Sum opptjent egenkapital 15.138.000 13.678.000 6.477.000 4.171.000 3.788.000
Sum egenkapital 15.498.000 14.038.000 6.837.000 4.531.000 4.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 14.503.000 12.744.000 9.059.000 17.500.000
Leverandørgjeld 122.000 672.000 599.000 1.578.000 202.000
Betalbar skatt 440.000 1.274.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 46.000 291.000 218.000 248.000
Utbytte 0 0 -2.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 14.000 391.000 10.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 625.000 2.005.000 3.780.000 1.806.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 16.193.000 30.546.000 23.361.000 15.396.000 22.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.787.000 2.036.000 -3.268.000 -1.343.000 1.710.000
Likviditetsgrad 1 7 2 0.1 0.3 3.8
Likviditetsgrad 2 7 2 0.1 0.3 3.8
Soliditet 95.7 4 29.3 29.4 18.6
Resultatgrad 11.3 39.2 37.4 5.4 -115.9
Rentedekningsgrad 3.9 34.7 11.3 1.3 -9.1
Gjeldsgrad 0 1.2 2.4 2.4 4.4
Total kapitalrentabilitet 15.7 28.6 22.6 9.9 -34.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS FORMANN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex