Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Bustadstiftelse
Juridisk navn:  Vollen Bustadstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90620457
Postboks 111 C/O Geir Magne Ingeborgvik Vesterheim 1 Fax: 70209270
6282 Brattvåg 6270 Brattvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 961116821
Aksjekapital: 345.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/1991
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nomia As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.4%
Resultat  
  
-4.24%
Egenkapital  
  
11.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.277.000 4.260.000 4.138.000 4.089.000 3.695.000
Resultat: 1.221.000 1.275.000 1.212.000 1.089.000 230.000
Egenkapital: 12.252.000 11.032.000 9.756.000 8.544.000 7.455.000
Regnskap for  Vollen Bustadstiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.277.000 4.260.000 4.138.000 4.089.000 3.695.000
Driftskostnader -2.921.000 -2.800.000 -2.712.000 -2.707.000 -3.149.000
Driftsresultat 1.356.000 1.461.000 1.426.000 1.382.000 546.000
Finansinntekter 15.000 5.000 17.000 2.000 3.000
Finanskostnader -150.000 -191.000 -230.000 -295.000 -319.000
Finans -135.000 -186.000 -213.000 -293.000 -316.000
Resultat før skatt 1.221.000 1.275.000 1.212.000 1.089.000 230.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.221.000 1.275.000 1.212.000 1.089.000 230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.015.000 15.941.000 16.867.000 17.793.000 18.719.000
Sum omløpsmidler 2.594.000 1.697.000 1.267.000 840.000 444.000
Sum eiendeler 17.609.000 17.638.000 18.134.000 18.633.000 19.163.000
Sum opptjent egenkapital 11.907.000 10.687.000 9.411.000 8.199.000 7.110.000
Sum egenkapital 12.252.000 11.032.000 9.756.000 8.544.000 7.455.000
Sum langsiktig gjeld 5.175.000 6.457.000 8.214.000 10.023.000 11.527.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 150.000 164.000 66.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 17.609.000 17.639.000 18.134.000 18.633.000 19.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.277.000 4.260.000 4.138.000 4.089.000 3.695.000
Driftsinntekter 4.277.000 4.260.000 4.138.000 4.089.000 3.695.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -137.000 -131.000 -86.000 -175.000 -137.000
Avskrivning -926.000 -926.000 -926.000 -926.000 -926.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.858.000 -1.743.000 -1.700.000 -1.606.000 -2.086.000
Driftskostnader -2.921.000 -2.800.000 -2.712.000 -2.707.000 -3.149.000
Driftsresultat 1.356.000 1.461.000 1.426.000 1.382.000 546.000
Finansinntekter 15.000 5.000 17.000 2.000 3.000
Finanskostnader -150.000 -191.000 -230.000 -295.000 -319.000
Finans -135.000 -186.000 -213.000 -293.000 -316.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.221.000 1.275.000 1.212.000 1.089.000 230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.808.000 15.734.000 16.660.000 17.586.000 18.512.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.808.000 15.734.000 16.660.000 17.586.000 18.512.000
Sum finansielle anleggsmidler 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000
Sum anleggsmidler 15.015.000 15.941.000 16.867.000 17.793.000 18.719.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 232.000 275.000 313.000 358.000 271.000
Andre fordringer 38.000 54.000 134.000 0 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.323.000 1.368.000 820.000 482.000 126.000
Sum omløpsmidler 2.594.000 1.697.000 1.267.000 840.000 444.000
Sum eiendeler 17.609.000 17.638.000 18.134.000 18.633.000 19.163.000
Sum opptjent egenkapital 11.907.000 10.687.000 9.411.000 8.199.000 7.110.000
Sum egenkapital 12.252.000 11.032.000 9.756.000 8.544.000 7.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.175.000 6.457.000 8.214.000 10.023.000 11.527.000
Leverandørgjeld 135.000 66.000 142.000 30.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 83.000 22.000 35.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 150.000 164.000 66.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 17.609.000 17.639.000 18.134.000 18.633.000 19.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.412.000 1.547.000 1.103.000 774.000 263.000
Likviditetsgrad 1 14.3 11.3 7.7 12.7 2.5
Likviditetsgrad 2 14.3 11.3 7.7 12.7 2.5
Soliditet 69.6 62.5 53.8 45.9 38.9
Resultatgrad 31.7 34.3 34.5 33.8 14.8
Rentedekningsgrad 9 7.6 6.2 4.7 1.7
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.9 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.8 8.3 8 7.4 2.9
Signatur
20.08.2020
STYRET.
Prokurister
20.08.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex