Vollen Borettslag
Juridisk navn:  Vollen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Vestbo Bbl Postboks 1947 Nordnes Co/ Vestbo Bbl Strandgaten 196 Fax:
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 948668319
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/1971
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-88.24%
Egenkapital  
  
0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 242.000 242.000 242.000 242.000 228.000
Resultat: 2.000 17.000 13.000 16.000 8.000
Egenkapital: 1.027.000 1.025.000 1.009.000 996.000 981.000
Regnskap for  Vollen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 242.000 242.000 242.000 242.000 228.000
Driftskostnader -240.000 -224.000 -229.000 -227.000 -221.000
Driftsresultat 2.000 17.000 12.000 15.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 2.000 17.000 13.000 16.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 17.000 13.000 16.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
Sum omløpsmidler 100.000 104.000 88.000 69.000 61.000
Sum eiendeler 1.240.000 1.244.000 1.228.000 1.209.000 1.201.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 1.024.000 1.008.000 995.000 979.000
Sum egenkapital 1.027.000 1.025.000 1.009.000 996.000 981.000
Sum langsiktig gjeld 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 6.000 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.240.000 1.244.000 1.228.000 1.209.000 1.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 242.000 242.000 242.000 242.000 228.000
Driftsinntekter 242.000 242.000 242.000 242.000 228.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -240.000 -224.000 -229.000 -227.000 -221.000
Driftskostnader -240.000 -224.000 -229.000 -227.000 -221.000
Driftsresultat 2.000 17.000 12.000 15.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 17.000 13.000 16.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 3.000 3.000
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 104.000 88.000 66.000 51.000
Sum omløpsmidler 100.000 104.000 88.000 69.000 61.000
Sum eiendeler 1.240.000 1.244.000 1.228.000 1.209.000 1.201.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 1.024.000 1.008.000 995.000 979.000
Sum egenkapital 1.027.000 1.025.000 1.009.000 996.000 981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
Leverandørgjeld 0 6.000 6.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 6.000 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.240.000 1.244.000 1.228.000 1.209.000 1.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 98.000 82.000 69.000 54.000
Likviditetsgrad 1 17.3 14.7 8.7
Likviditetsgrad 2 0 17.3 14.7 0.0 8.8
Soliditet 82.8 82.4 82.2 82.4 81.7
Resultatgrad 0.8 7 5 6.2 3.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.2 1.4 1 1.3 0.7
Signatur
22.08.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.07.2014
PROKURA
JOHANNESEN ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex