Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollen Båtservice As
Juridisk navn:  Vollen Båtservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48191923
Bjerkåsholmen 115 Bjerkåsholmen 115 Fax:
3470 Slemmestad 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 914874319
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/8/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.53%
Resultat  
  
238.45%
Egenkapital  
  
217.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.780.000 11.725.000 11.416.000 3.582.000
Resultat: 1.253.000 -905.000 762.000 361.000
Egenkapital: 1.404.000 442.000 1.135.000 560.000
Regnskap for  Vollen Båtservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.780.000 11.725.000 11.416.000 3.582.000
Driftskostnader -12.399.000 -12.529.000 -10.547.000 -3.184.000
Driftsresultat 1.381.000 -804.000 869.000 398.000
Finansinntekter 2.000 3.000 8.000 1.000
Finanskostnader -130.000 -104.000 -114.000 -37.000
Finans -128.000 -101.000 -106.000 -36.000
Resultat før skatt 1.253.000 -905.000 762.000 361.000
Skattekostnad -290.000 211.000 -187.000 -87.000
Årsresultat 962.000 -693.000 575.000 274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.257.000 2.614.000 2.914.000 3.498.000
Sum omløpsmidler 6.701.000 5.680.000 5.843.000 3.124.000
Sum eiendeler 8.958.000 8.294.000 8.757.000 6.622.000
Sum opptjent egenkapital 1.104.000 142.000 835.000 260.000
Sum egenkapital 1.404.000 442.000 1.135.000 560.000
Sum langsiktig gjeld 4.692.000 4.953.000 5.298.000 5.301.000
Sum kortsiktig gjeld 2.861.000 2.898.000 2.324.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 8.957.000 8.293.000 8.757.000 6.623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.780.000 11.725.000 11.416.000 3.582.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.780.000 11.725.000 11.416.000 3.582.000
Varekostnad -3.446.000 -5.086.000 -3.276.000 -754.000
Lønninger -3.894.000 -3.405.000 -3.063.000 -1.217.000
Avskrivning -896.000 -812.000 -792.000 -259.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.163.000 -3.226.000 -3.416.000 -954.000
Driftskostnader -12.399.000 -12.529.000 -10.547.000 -3.184.000
Driftsresultat 1.381.000 -804.000 869.000 398.000
Finansinntekter 2.000 3.000 8.000 1.000
Finanskostnader -130.000 -104.000 -114.000 -37.000
Finans -128.000 -101.000 -106.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 962.000 -693.000 575.000 274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.186.000 1.897.000 2.609.000 3.320.000
Sum Immatrielle midler 1.236.000 2.025.000 2.609.000 3.320.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.021.000 589.000 305.000 178.000
Sum varige driftsmidler 1.021.000 589.000 305.000 178.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.257.000 2.614.000 2.914.000 3.498.000
Varebeholdning 1.505.000 1.386.000 1.939.000 1.623.000
Kundefordringer 1.687.000 947.000 405.000 459.000
Andre fordringer 660.000 212.000 152.000 379.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.848.000 3.134.000 3.347.000 664.000
Sum omløpsmidler 6.701.000 5.680.000 5.843.000 3.124.000
Sum eiendeler 8.958.000 8.294.000 8.757.000 6.622.000
Sum opptjent egenkapital 1.104.000 142.000 835.000 260.000
Sum egenkapital 1.404.000 442.000 1.135.000 560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 84.000 87.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.692.000 4.953.000 5.298.000 5.301.000
Leverandørgjeld 1.512.000 1.649.000 606.000 453.000
Betalbar skatt 212.000 0 190.000 0
Skyldig offentlige avgifter 794.000 727.000 638.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 343.000 522.000 890.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 2.861.000 2.898.000 2.324.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 8.957.000 8.293.000 8.757.000 6.623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.840.000 2.782.000 3.519.000 2.362.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 2.5 4.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.7 2.0
Soliditet 15.7 5.3 1 8.5
Resultatgrad 1 -6.9 7.6 11.1
Rentedekningsgrad 10.6 -7.7 7.6 10.8
Gjeldsgrad 5.4 17.8 6.7 10.8
Total kapitalrentabilitet 15.4 -9.7 1 6.0
Signatur
09.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex