Vollen Båtsenter As
Juridisk navn:  Vollen Båtsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66760870
Slemmestadveien 416 Slemmestadveien 416 Fax: 66760871
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 996473333
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/4/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
97.7%
Resultat  
  
418.8%
Egenkapital  
  
7226.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.151.000 17.780.000 13.495.000 30.251.000 36.648.000
Resultat: 3.035.000 585.000 -3.531.000 -1.200.000 -1.605.000
Egenkapital: 3.077.000 42.000 -1.118.000 2.414.000 3.613.000
Regnskap for  Vollen Båtsenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.151.000 17.780.000 13.495.000 30.251.000 36.648.000
Driftskostnader -32.373.000 -17.022.000 -16.315.000 -30.676.000 -37.688.000
Driftsresultat 2.778.000 759.000 -2.820.000 -424.000 -1.040.000
Finansinntekter 296.000 57.000 6.000 752.000 232.000
Finanskostnader -39.000 -231.000 -716.000 -1.527.000 -797.000
Finans 257.000 -174.000 -710.000 -775.000 -565.000
Resultat før skatt 3.035.000 585.000 -3.531.000 -1.200.000 -1.605.000
Skattekostnad 0 575.000 0 0 0
Årsresultat 3.035.000 1.160.000 -3.531.000 -1.200.000 -1.605.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 626.000 620.000 19.000 24.000 28.000
Sum omløpsmidler 9.639.000 5.234.000 9.758.000 15.781.000 29.295.000
Sum eiendeler 10.265.000 5.854.000 9.777.000 15.805.000 29.323.000
Sum opptjent egenkapital -6.923.000 -9.958.000 -11.118.000 -7.586.000 -6.387.000
Sum egenkapital 3.077.000 42.000 -1.118.000 2.414.000 3.613.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.518.000 10.556.000 12.041.000
Sum kortsiktig gjeld 7.188.000 5.812.000 6.377.000 2.835.000 13.669.000
Sum gjeld og egenkapital 10.265.000 5.854.000 9.777.000 15.805.000 29.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.130.000 17.748.000 13.464.000 30.227.000 36.622.000
Andre inntekter 21.000 32.000 31.000 24.000 26.000
Driftsinntekter 35.151.000 17.780.000 13.495.000 30.251.000 36.648.000
Varekostnad -29.536.000 -14.929.000 -13.408.000 -26.888.000 -34.761.000
Lønninger -1.513.000 -865.000 -1.389.000 -1.466.000 -1.558.000
Avskrivning -21.000 -9.000 -5.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.303.000 -1.219.000 -1.513.000 -2.320.000 -1.369.000
Driftskostnader -32.373.000 -17.022.000 -16.315.000 -30.676.000 -37.688.000
Driftsresultat 2.778.000 759.000 -2.820.000 -424.000 -1.040.000
Finansinntekter 296.000 57.000 6.000 752.000 232.000
Finanskostnader -39.000 -231.000 -716.000 -1.527.000 -797.000
Finans 257.000 -174.000 -710.000 -775.000 -565.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.035.000 1.160.000 -3.531.000 -1.200.000 -1.605.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 575.000 575.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 45.000 19.000 24.000 28.000
Sum varige driftsmidler 51.000 45.000 19.000 24.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 626.000 620.000 19.000 24.000 28.000
Varebeholdning 0 0 7.376.000 11.753.000 16.510.000
Kundefordringer 245.000 47.000 155.000 376.000 171.000
Andre fordringer 6.702.000 3.712.000 2.161.000 3.531.000 10.863.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.693.000 1.475.000 67.000 120.000 1.751.000
Sum omløpsmidler 9.639.000 5.234.000 9.758.000 15.781.000 29.295.000
Sum eiendeler 10.265.000 5.854.000 9.777.000 15.805.000 29.323.000
Sum opptjent egenkapital -6.923.000 -9.958.000 -11.118.000 -7.586.000 -6.387.000
Sum egenkapital 3.077.000 42.000 -1.118.000 2.414.000 3.613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.726.000 2.005.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.518.000 10.556.000 12.041.000
Leverandørgjeld 148.000 89.000 357.000 382.000 192.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 75.000 30.000 113.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.914.000 5.648.000 3.263.000 335.000 13.387.000
Sum kortsiktig gjeld 7.188.000 5.812.000 6.377.000 2.835.000 13.669.000
Sum gjeld og egenkapital 10.265.000 5.854.000 9.777.000 15.805.000 29.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.451.000 -578.000 3.381.000 12.946.000 15.626.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1.5 5.6 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.4 1.5 1.0
Soliditet 3 0.7 -11.4 15.3 12.3
Resultatgrad 7.9 4.3 -20.9 -1.4 -2.8
Rentedekningsgrad 71.2 3.3 -3.9 0.2 -1.0
Gjeldsgrad 2.3 138.4 -9.7 5.5 7.1
Total kapitalrentabilitet 29.9 13.9 -28.8 2.1 -2.8
Signatur
30.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex