Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vollebråten As
Juridisk navn:  Vollebråten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22883970
Ole Deviks Vei 38 Ole Deviks Vei 38 Fax: 22652640
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 841805402
Aksjekapital: 2.807.700 NOK
Etableringsdato: 12/22/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon & Rådgivning Øst As
Regnskapsfører: Nielco As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.66%
Resultat  
  
72.86%
Egenkapital  
  
2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 270.000 244.000 206.000 203.000 346.000
Resultat: 121.000 70.000 -2.000 134.000 289.000
Egenkapital: 2.473.000 2.404.000 2.377.000 2.405.000 2.360.000
Regnskap for  Vollebråten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 270.000 244.000 206.000 203.000 346.000
Driftskostnader -154.000 -179.000 -209.000 -74.000 -59.000
Driftsresultat 116.000 66.000 -3.000 129.000 287.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 5.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 1.000 5.000 2.000
Resultat før skatt 121.000 70.000 -2.000 134.000 289.000
Skattekostnad -52.000 -43.000 -26.000 -89.000 -78.000
Årsresultat 69.000 28.000 -28.000 45.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.336.000 6.421.000 6.497.000 5.845.000 5.841.000
Sum omløpsmidler 592.000 436.000 329.000 577.000 525.000
Sum eiendeler 6.928.000 6.857.000 6.826.000 6.422.000 6.366.000
Sum opptjent egenkapital -335.000 -403.000 -431.000 -403.000 -447.000
Sum egenkapital 2.473.000 2.404.000 2.377.000 2.405.000 2.360.000
Sum langsiktig gjeld 4.400.000 4.400.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 53.000 448.000 17.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 6.928.000 6.858.000 6.825.000 6.422.000 6.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 152.000
Andre inntekter 270.000 244.000 206.000 203.000 194.000
Driftsinntekter 270.000 244.000 206.000 203.000 346.000
Varekostnad 0 0 0 0 -3.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -33.000 -33.000 -14.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -146.000 -195.000 -69.000 -51.000
Driftskostnader -154.000 -179.000 -209.000 -74.000 -59.000
Driftsresultat 116.000 66.000 -3.000 129.000 287.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 5.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 1.000 5.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 28.000 -28.000 45.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 542.000 594.000 637.000 663.000 752.000
Fast eiendom 5.794.000 5.827.000 5.860.000 5.182.000 5.090.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.794.000 5.827.000 5.860.000 5.182.000 5.090.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.336.000 6.421.000 6.497.000 5.845.000 5.841.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 47.000 46.000 45.000 26.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 544.000 390.000 283.000 551.000 525.000
Sum omløpsmidler 592.000 436.000 329.000 577.000 525.000
Sum eiendeler 6.928.000 6.857.000 6.826.000 6.422.000 6.366.000
Sum opptjent egenkapital -335.000 -403.000 -431.000 -403.000 -447.000
Sum egenkapital 2.473.000 2.404.000 2.377.000 2.405.000 2.360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.400.000 4.400.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Leverandørgjeld 53.000 35.000 48.000 17.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 18.000 400.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 53.000 448.000 17.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 6.928.000 6.858.000 6.825.000 6.422.000 6.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 537.000 383.000 -119.000 560.000 518.000
Likviditetsgrad 1 10.8 8.2 0.7 33.9 75.0
Likviditetsgrad 2 10.8 8.2 0.7 34.0 75.1
Soliditet 35.7 35.1 34.8 37.4 37.1
Resultatgrad 4 2 -1.5 63.5 82.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.9 1.9 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.7 1 2.1 4.5
Signatur
24.01.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV
STYREFORMANNEN ELLER TO STYRE-
MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex