Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Voldgaten Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Voldgaten Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63891070
Voldgata 27 Voldgata 27 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 931332481
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.83%
Resultat  
  
-769.23%
Egenkapital  
  
-40.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 416.000 703.000 704.000 611.000 708.000
Resultat: -113.000 -13.000 -16.000 -229.000 -71.000
Egenkapital: 283.000 476.000 491.000 506.000 680.000
Regnskap for  Voldgaten Fysikalske Institutt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 416.000 703.000 704.000 611.000 708.000
Driftskostnader -521.000 -711.000 -714.000 -686.000 -763.000
Driftsresultat -105.000 -9.000 -10.000 -74.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -8.000
Finanskostnader -8.000 -4.000 -6.000 -155.000 -7.000
Finans -8.000 -4.000 -6.000 -155.000 -15.000
Resultat før skatt -113.000 -13.000 -16.000 -229.000 -71.000
Skattekostnad -80.000 -2.000 0 55.000 19.000
Årsresultat -193.000 -15.000 -15.000 -174.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 651.000 526.000 534.000 570.000 700.000
Sum omløpsmidler 74.000 56.000 38.000 18.000 13.000
Sum eiendeler 725.000 582.000 572.000 588.000 713.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 232.000 247.000 262.000 436.000
Sum egenkapital 283.000 476.000 491.000 506.000 680.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 442.000 106.000 81.000 82.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 725.000 582.000 572.000 588.000 713.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 416.000 703.000 704.000 611.000 708.000
Driftsinntekter 416.000 703.000 704.000 611.000 708.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -521.000 -711.000 -714.000 -686.000 -763.000
Driftskostnader -521.000 -711.000 -714.000 -686.000 -763.000
Driftsresultat -105.000 -9.000 -10.000 -74.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -8.000
Finanskostnader -8.000 -4.000 -6.000 -155.000 -7.000
Finans -8.000 -4.000 -6.000 -155.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -193.000 -15.000 -15.000 -174.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 80.000 82.000 82.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 651.000 446.000 452.000 489.000 674.000
Sum anleggsmidler 651.000 526.000 534.000 570.000 700.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 74.000 56.000 38.000 18.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 74.000 56.000 38.000 18.000 13.000
Sum eiendeler 725.000 582.000 572.000 588.000 713.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 232.000 247.000 262.000 436.000
Sum egenkapital 283.000 476.000 491.000 506.000 680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 16.000 6.000 26.000 18.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 426.000 0 0 10.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 99.000 55.000 54.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 442.000 106.000 81.000 82.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 725.000 582.000 572.000 588.000 713.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -368.000 -50.000 -43.000 -64.000 -20.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.5 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.5 0.3 0.4
Soliditet 3 81.8 85.8 86.1 95.4
Resultatgrad -25.2 -1.3 -1.4 -12.1 -7.9
Rentedekningsgrad -13.1 -2.3 -1.7 -0.5 -9.1
Gjeldsgrad 1.6 0.2 0.2 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -14.5 -1.5 -1.7 -12.6 -9.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex