Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørleggerfirma J. Tollefsen AS
Juridisk navn:  Voldentollefsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51472200
Lindøyveien 6 Lindøyveien 6 Fax: 51472201
4373 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 816795842
Aksjekapital: 185.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 7/24/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.3%
Resultat  
  
278.11%
Egenkapital  
  
8.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 53.001.000 52.322.000 42.619.000 38.623.000 46.581.000
Resultat: 3.352.000 -1.882.000 195.000 126.000 2.298.000
Egenkapital: 5.284.000 4.884.000 6.857.000 6.742.000 6.663.000
Regnskap for  Rørleggerfirma J. Tollefsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 53.001.000 52.322.000 42.619.000 38.623.000 46.581.000
Driftskostnader -49.493.000 -53.854.000 -42.188.000 -38.408.000 -44.176.000
Driftsresultat 3.508.000 -1.531.000 431.000 215.000 2.405.000
Finansinntekter 27.000 32.000 41.000 66.000 57.000
Finanskostnader -183.000 -383.000 -278.000 -155.000 -165.000
Finans -156.000 -351.000 -237.000 -89.000 -108.000
Resultat før skatt 3.352.000 -1.882.000 195.000 126.000 2.298.000
Skattekostnad -310.000 -92.000 -80.000 -47.000 -652.000
Årsresultat 3.042.000 -1.973.000 115.000 80.000 1.646.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.749.000 2.530.000 825.000 1.162.000 1.286.000
Sum omløpsmidler 15.160.000 14.309.000 16.481.000 14.543.000 13.446.000
Sum eiendeler 17.909.000 16.839.000 17.306.000 15.705.000 14.732.000
Sum opptjent egenkapital 1.945.000 1.546.000 3.695.000 3.580.000 3.501.000
Sum egenkapital 5.284.000 4.884.000 6.857.000 6.742.000 6.663.000
Sum langsiktig gjeld 1.725.000 1.746.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.900.000 10.210.000 10.449.000 8.962.000 8.069.000
Sum gjeld og egenkapital 17.908.000 16.840.000 17.306.000 15.704.000 14.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.864.000 52.196.000 42.503.000 38.494.000 46.176.000
Andre inntekter 137.000 126.000 115.000 129.000 405.000
Driftsinntekter 53.001.000 52.322.000 42.619.000 38.623.000 46.581.000
Varekostnad -25.785.000 -28.785.000 -21.241.000 -18.113.000 -22.867.000
Lønninger -18.283.000 -18.373.000 -16.731.000 -15.417.000 -16.679.000
Avskrivning -220.000 -226.000 -199.000 -191.000 -185.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.205.000 -6.470.000 -4.017.000 -4.687.000 -4.445.000
Driftskostnader -49.493.000 -53.854.000 -42.188.000 -38.408.000 -44.176.000
Driftsresultat 3.508.000 -1.531.000 431.000 215.000 2.405.000
Finansinntekter 27.000 32.000 41.000 66.000 57.000
Finanskostnader -183.000 -383.000 -278.000 -155.000 -165.000
Finans -156.000 -351.000 -237.000 -89.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.137.000 -176.000 0 0 0
Årsresultat 3.042.000 -1.973.000 115.000 80.000 1.646.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 92.000 171.000 218.000
Fast eiendom 153.000 288.000 353.000 0 0
Maskiner anlegg 369.000 43.000 21.000 0 0
Driftsløsøre 139.000 185.000 41.000 552.000 743.000
Sum varige driftsmidler 661.000 515.000 415.000 552.000 743.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.087.000 2.015.000 318.000 439.000 324.000
Sum anleggsmidler 2.749.000 2.530.000 825.000 1.162.000 1.286.000
Varebeholdning 4.757.000 5.280.000 5.734.000 5.600.000 5.236.000
Kundefordringer 7.980.000 6.625.000 8.594.000 6.182.000 5.459.000
Andre fordringer 1.563.000 1.477.000 1.138.000 1.756.000 1.911.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 859.000 751.000 1.015.000 1.005.000 840.000
Sum omløpsmidler 15.160.000 14.309.000 16.481.000 14.543.000 13.446.000
Sum eiendeler 17.909.000 16.839.000 17.306.000 15.705.000 14.732.000
Sum opptjent egenkapital 1.945.000 1.546.000 3.695.000 3.580.000 3.501.000
Sum egenkapital 5.284.000 4.884.000 6.857.000 6.742.000 6.663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 310.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 477.000 2.988.000 1.134.000 1.694.000 891.000
Sum langsiktig gjeld 1.725.000 1.746.000 0 0 0
Leverandørgjeld 3.826.000 2.861.000 5.247.000 3.042.000 2.982.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.397.000 2.265.000 1.933.000 1.995.000 1.922.000
Utbytte -2.137.000 -176.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.063.000 1.919.000 2.135.000 2.231.000 2.273.000
Sum kortsiktig gjeld 10.900.000 10.210.000 10.449.000 8.962.000 8.069.000
Sum gjeld og egenkapital 17.908.000 16.840.000 17.306.000 15.704.000 14.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.260.000 4.099.000 6.032.000 5.581.000 5.377.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1 1 1.1
Soliditet 29.5 2 39.6 42.9 45.2
Resultatgrad 6.6 -2.9 1 0.6 5.2
Rentedekningsgrad 19.2 - 1.6 1.4 14.9
Gjeldsgrad 2.4 2.4 1.5 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 19.7 -8.9 2.7 1.8 16.7
Signatur
06.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex