Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vingsand Og Omegn Grendelag
Juridisk navn:  Vingsand Og Omegn Grendelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Oskar Folland Canninggata 5 Vingsandveien 477 Fax:
7800 Namsos 7740 Steinsdalen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Osen
Org.nr: 979229259
Aksjekapital: 344.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/1977
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
5.99%
Resultat  
  
-158.21%
Egenkapital  
  
-9.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 177.000 167.000 165.000 204.000 141.000
Resultat: -39.000 67.000 51.000 67.000 51.000
Egenkapital: 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Regnskap for  Vingsand Og Omegn Grendelag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 177.000 167.000 165.000 204.000 141.000
Driftskostnader -216.000 -100.000 -114.000 -137.000 -91.000
Driftsresultat -39.000 67.000 51.000 67.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -39.000 67.000 51.000 67.000 51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -39.000 67.000 51.000 67.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Sum eiendeler 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 225.000
Sum egenkapital 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 4.000 10.000 37.000 17.000
Andre inntekter 175.000 162.000 156.000 168.000 125.000
Driftsinntekter 177.000 167.000 165.000 204.000 141.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -100.000 -114.000 -137.000 -91.000
Driftskostnader -216.000 -100.000 -114.000 -137.000 -91.000
Driftsresultat -39.000 67.000 51.000 67.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -39.000 67.000 51.000 67.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Sum omløpsmidler 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Sum eiendeler 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 225.000
Sum egenkapital 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 372.000 411.000 344.000 293.000 225.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 40.1 30.9 32.8 36.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.5 16.3 14.8 22.9 22.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex