Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vindusvask As
Juridisk navn:  Vindusvask As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084095
Lilleneset Lilleneset Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 980482626
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/1/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.45%
Resultat  
  
-181.25%
Egenkapital  
  
-144.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.296.000 1.229.000 1.283.000 1.162.000 1.246.000
Resultat: -13.000 16.000 -14.000 -2.000 -20.000
Egenkapital: -22.000 -9.000 -25.000 -11.000 -9.000
Regnskap for  Vindusvask As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.296.000 1.229.000 1.283.000 1.162.000 1.246.000
Driftskostnader -1.298.000 -1.205.000 -1.292.000 -1.159.000 -1.259.000
Driftsresultat -3.000 24.000 -9.000 3.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -8.000 -6.000 -5.000 -6.000
Finans -11.000 -8.000 -6.000 -5.000 -6.000
Resultat før skatt -13.000 16.000 -14.000 -2.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 16.000 -14.000 -2.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 21.000 32.000 21.000 28.000
Sum omløpsmidler 215.000 211.000 192.000 168.000 130.000
Sum eiendeler 256.000 232.000 224.000 189.000 158.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 -109.000 -125.000 -111.000 -109.000
Sum egenkapital -22.000 -9.000 -25.000 -11.000 -9.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 241.000 249.000 200.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 232.000 224.000 189.000 158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.293.000 1.226.000 1.279.000 1.156.000 1.241.000
Andre inntekter 3.000 3.000 5.000 6.000 5.000
Driftsinntekter 1.296.000 1.229.000 1.283.000 1.162.000 1.246.000
Varekostnad 0 0 0 0 -6.000
Lønninger -1.095.000 -1.024.000 -1.074.000 -958.000 -1.029.000
Avskrivning -5.000 -4.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -177.000 -216.000 -201.000 -224.000
Driftskostnader -1.298.000 -1.205.000 -1.292.000 -1.159.000 -1.259.000
Driftsresultat -3.000 24.000 -9.000 3.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -8.000 -6.000 -5.000 -6.000
Finans -11.000 -8.000 -6.000 -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 16.000 -14.000 -2.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 14.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 41.000 14.000 18.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 7.000 14.000 21.000 28.000
Sum anleggsmidler 41.000 21.000 32.000 21.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 99.000 84.000 23.000 23.000 65.000
Andre fordringer 10.000 7.000 6.000 3.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 120.000 163.000 142.000 58.000
Sum omløpsmidler 215.000 211.000 192.000 168.000 130.000
Sum eiendeler 256.000 232.000 224.000 189.000 158.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 -109.000 -125.000 -111.000 -109.000
Sum egenkapital -22.000 -9.000 -25.000 -11.000 -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 5.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 88.000 157.000 127.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.000 153.000 87.000 67.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 241.000 249.000 200.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 232.000 224.000 189.000 158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 -30.000 -57.000 -32.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8
Soliditet -8.6 -3.9 -11.2 -5.8 -5.7
Resultatgrad -0.2 2 -0.7 0.3 -1.1
Rentedekningsgrad -0.3 3 -1.5 0.6 -2.3
Gjeldsgrad -12.6 -26.8 -18.2 -18.6
Total kapitalrentabilitet -1.2 10.3 1.6 -8.9
Signatur
31.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex