Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viking Kings AS
Juridisk navn:  Viking Kings AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95162682
Postboks 420 Haraldsgata 90 Fax:
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 976612299
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/30/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: royal norwegian seafood shipping as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7.86%
Egenkapital  
  
-39.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 5.195.000 2.463.000 13.125.000 2.625.000
Resultat: -8.849.000 -8.204.000 -15.288.000 -24.135.000 -8.725.000
Egenkapital: -24.242.000 -17.340.000 -10.455.000 1.647.000 1.051.000
Regnskap for  Viking Kings AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 5.195.000 2.463.000 13.125.000 2.625.000
Driftskostnader -8.920.000 -13.426.000 -17.700.000 -37.269.000 -11.164.000
Driftsresultat -8.919.000 -8.231.000 -15.237.000 -24.145.000 -8.539.000
Finansinntekter 113.000 50.000 50.000 23.000 23.000
Finanskostnader -43.000 -24.000 -101.000 -14.000 -208.000
Finans 70.000 26.000 -51.000 9.000 -185.000
Resultat før skatt -8.849.000 -8.204.000 -15.288.000 -24.135.000 -8.725.000
Skattekostnad 1.947.000 1.320.000 3.186.000 5.702.000 2.140.000
Årsresultat -6.903.000 -6.884.000 -12.102.000 -18.433.000 -6.585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.448.000 12.512.000 11.213.000 8.066.000 2.764.000
Sum omløpsmidler 6.181.000 20.110.000 14.264.000 37.486.000 9.269.000
Sum eiendeler 20.629.000 32.622.000 25.477.000 45.552.000 12.033.000
Sum opptjent egenkapital -24.342.000 -17.440.000 -10.555.000 1.547.000 951.000
Sum egenkapital -24.242.000 -17.340.000 -10.455.000 1.647.000 1.051.000
Sum langsiktig gjeld 43.781.000 48.606.000 34.436.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.090.000 1.356.000 1.497.000 43.906.000 10.982.000
Sum gjeld og egenkapital 20.629.000 32.622.000 25.478.000 45.553.000 12.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 5.195.000 2.463.000 13.125.000 2.625.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 5.195.000 2.463.000 13.125.000 2.625.000
Varekostnad 0 -61.000 0 0 0
Lønninger -2.080.000 -4.371.000 -4.657.000 -14.359.000 -4.080.000
Avskrivning -11.000 -22.000 -39.000 -37.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.829.000 -8.972.000 -13.004.000 -22.873.000 -7.056.000
Driftskostnader -8.920.000 -13.426.000 -17.700.000 -37.269.000 -11.164.000
Driftsresultat -8.919.000 -8.231.000 -15.237.000 -24.145.000 -8.539.000
Finansinntekter 113.000 50.000 50.000 23.000 23.000
Finanskostnader -43.000 -24.000 -101.000 -14.000 -208.000
Finans 70.000 26.000 -51.000 9.000 -185.000
Konsernbidrag 0 0 0 -19.028.000 -6.060.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.903.000 -6.884.000 -12.102.000 -18.433.000 -6.585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.381.000 12.434.000 11.114.000 7.928.000 2.698.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 78.000 99.000 138.000 66.000
Sum varige driftsmidler 67.000 78.000 99.000 138.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.448.000 12.512.000 11.213.000 8.066.000 2.764.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.224.000 19.140.000 13.946.000 13.125.000 0
Andre fordringer 0 0 0 4.429.000 2.030.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 956.000 525.000 319.000 432.000 239.000
Sum omløpsmidler 6.181.000 20.110.000 14.264.000 37.486.000 9.269.000
Sum eiendeler 20.629.000 32.622.000 25.477.000 45.552.000 12.033.000
Sum opptjent egenkapital -24.342.000 -17.440.000 -10.555.000 1.547.000 951.000
Sum egenkapital -24.242.000 -17.340.000 -10.455.000 1.647.000 1.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 86.000 152.000 86.000 41.636.000 6.463.000
Sum langsiktig gjeld 43.781.000 48.606.000 34.436.000 0 0
Leverandørgjeld 638.000 623.000 717.000 1.012.000 1.685.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 181.000 321.000 262.000 631.000 426.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 186.000 260.000 432.000 627.000 2.408.000
Sum kortsiktig gjeld 1.090.000 1.356.000 1.497.000 43.906.000 10.982.000
Sum gjeld og egenkapital 20.629.000 32.622.000 25.478.000 45.553.000 12.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.091.000 18.754.000 12.767.000 -6.420.000 -1.713.000
Likviditetsgrad 1 5.7 14.8 9.5 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 5.7 14.8 9.5 0.9 0.9
Soliditet -117.5 -53.2 3.6 8.7
Resultatgrad -158.4 -618.6 -325.3
Rentedekningsgrad -207.4 -150.9 -1724.6 -40.9
Gjeldsgrad -1.9 -2.9 -3.4 26.7 10.4
Total kapitalrentabilitet -42.7 -25.1 -59.6 -70.8
Signatur
23.01.2017
STYRETS LEDER.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex