Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Viking Øksnes As
Juridisk navn:  Viking Øksnes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76119970
Fax:
8432 Alsvåg 8432 Alsvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 948927241
Aksjekapital: 7.000.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 8/19/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Økoråd Øksnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.84%
Resultat  
  
-3698.79%
Egenkapital  
  
-35.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.861.000 78.630.000 80.004.000 65.781.000 65.781.000
Resultat: -5.938.000 165.000 8.751.000 2.563.000 2.563.000
Egenkapital: 14.767.000 22.733.000 22.845.000 16.234.000 16.234.000
Regnskap for  Viking Øksnes As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.861.000 78.630.000 80.004.000 65.781.000 65.781.000
Driftskostnader -31.611.000 -78.752.000 -70.704.000 -62.167.000 -62.167.000
Driftsresultat -4.752.000 868.000 9.299.000 3.615.000 3.615.000
Finansinntekter 3.000 75.000 95.000 326.000 326.000
Finanskostnader -1.189.000 -777.000 -643.000 -1.377.000 -1.377.000
Finans -1.186.000 -702.000 -548.000 -1.051.000 -1.051.000
Resultat før skatt -5.938.000 165.000 8.751.000 2.563.000 2.563.000
Skattekostnad 1.314.000 -66.000 -2.104.000 -543.000 -543.000
Årsresultat -4.623.000 99.000 6.647.000 2.021.000 2.021.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.820.000 32.492.000 36.663.000 41.432.000 41.432.000
Sum omløpsmidler 11.032.000 10.317.000 5.367.000 7.106.000 7.106.000
Sum eiendeler 42.852.000 42.106.000 42.030.000 48.538.000 48.538.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 606.000 -3.409.000 170.000 170.000
Sum egenkapital 14.767.000 22.733.000 22.845.000 16.234.000 16.234.000
Sum langsiktig gjeld 20.929.000 20.900.000 7.162.000 24.881.000 24.881.000
Sum kortsiktig gjeld 7.156.000 5.815.000 12.023.000 7.422.000 7.422.000
Sum gjeld og egenkapital 42.852.000 42.105.000 42.030.000 48.537.000 48.537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.913.000 78.525.000 79.964.000 65.218.000 65.218.000
Andre inntekter -52.000 -93.000 40.000 563.000 563.000
Driftsinntekter 26.861.000 78.630.000 80.004.000 65.781.000 65.781.000
Varekostnad -10.126.000 -26.901.000 -25.930.000 -20.735.000 -20.735.000
Lønninger -12.345.000 -33.816.000 -22.843.000 -21.980.000 -21.980.000
Avskrivning -2.908.000 -5.428.000 -5.421.000 -6.736.000 -6.736.000
Nedskrivning 0 0 -451.000 0 0
Andre driftskostnader -6.789.000 -7.926.000 -16.059.000 -12.716.000 -12.716.000
Driftskostnader -31.611.000 -78.752.000 -70.704.000 -62.167.000 -62.167.000
Driftsresultat -4.752.000 868.000 9.299.000 3.615.000 3.615.000
Finansinntekter 3.000 75.000 95.000 326.000 326.000
Finanskostnader -1.189.000 -777.000 -643.000 -1.377.000 -1.377.000
Finans -1.186.000 -702.000 -548.000 -1.051.000 -1.051.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.623.000 99.000 6.647.000 2.021.000 2.021.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.729.000 932.000 452.000 151.000 151.000
Fast eiendom 12.205.000 12.960.000 13.793.000 15.335.000 15.335.000
Maskiner anlegg 16.686.000 18.536.000 21.728.000 25.182.000 25.182.000
Driftsløsøre 578.000 401.000 100.000 185.000 185.000
Sum varige driftsmidler 29.469.000 30.866.000 35.621.000 40.701.000 40.701.000
Sum finansielle anleggsmidler 622.000 982.000 590.000 580.000 580.000
Sum anleggsmidler 31.820.000 32.492.000 36.663.000 41.432.000 41.432.000
Varebeholdning 1.884.000 730.000 1.055.000 976.000 976.000
Kundefordringer 3.455.000 471.000 4.000 553.000 553.000
Andre fordringer 1.156.000 528.000 4.308.000 5.568.000 5.568.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.538.000 7.292.000 0 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 11.032.000 10.317.000 5.367.000 7.106.000 7.106.000
Sum eiendeler 42.852.000 42.106.000 42.030.000 48.538.000 48.538.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 606.000 -3.409.000 170.000 170.000
Sum egenkapital 14.767.000 22.733.000 22.845.000 16.234.000 16.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.929.000 20.900.000 7.162.000 24.881.000 24.881.000
Leverandørgjeld 2.953.000 166.000 1.596.000 420.000 420.000
Betalbar skatt 0 452.000 3.722.000 1.317.000 1.317.000
Skyldig offentlige avgifter 1.533.000 1.342.000 1.321.000 906.000 906.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.670.000 7.948.000 5.384.000 4.780.000 4.780.000
Sum kortsiktig gjeld 7.156.000 5.815.000 12.023.000 7.422.000 7.422.000
Sum gjeld og egenkapital 42.852.000 42.105.000 42.030.000 48.537.000 48.537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.876.000 -9.759.000 -6.656.000 -316.000 -316.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 0.4 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 0.4 0.8 0.9
Soliditet 34.5 66.6 54.4 33.4 33.4
Resultatgrad -17.7 -0.2 11.6 5.5 5.5
Rentedekningsgrad -0.5 14.5 2.6 2.9
Gjeldsgrad 1.9 1.7 0.8 2 2.0
Total kapitalrentabilitet -11.1 2.2 22.4 8.1 8.1
Signatur
11.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex