Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Utvikling As
Juridisk navn:  Vikersund Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Modum Regnskapskontor SA Postboks 72 Rådhusveien 1 Fax:
3371 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 916121776
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/10/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
172.4%
Egenkapital  
  
101.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.142.000 -4.340.000 -647.000 -74.000 -20.000
Egenkapital: 61.000 -3.081.000 1.429.000 1.928.000 1.985.000
Regnskap for  Vikersund Utvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 3.348.000 -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Driftsresultat 3.348.000 -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Finansinntekter 535.000 628.000 72.000 18.000 9.000
Finanskostnader -740.000 -908.000 -370.000 0 0
Finans -205.000 -280.000 -298.000 18.000 9.000
Resultat før skatt 3.142.000 -4.340.000 -647.000 -74.000 -20.000
Skattekostnad 0 -171.000 148.000 18.000 5.000
Årsresultat 3.142.000 -4.510.000 -499.000 -57.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.761.000 7.664.000 171.000 23.000 5.000
Sum omløpsmidler 15.164.000 10.269.000 21.732.000 5.593.000 1.987.000
Sum eiendeler 22.925.000 17.933.000 21.903.000 5.616.000 1.992.000
Sum opptjent egenkapital -1.939.000 -5.081.000 -571.000 -72.000 -15.000
Sum egenkapital 61.000 -3.081.000 1.429.000 1.928.000 1.985.000
Sum langsiktig gjeld 22.007.000 20.199.000 20.000.000 2.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 855.000 815.000 473.000 1.687.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 22.923.000 17.933.000 21.902.000 5.615.000 1.992.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 3.348.000 -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Driftskostnader 3.348.000 -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Driftsresultat 3.348.000 -4.060.000 -348.000 -92.000 -29.000
Finansinntekter 535.000 628.000 72.000 18.000 9.000
Finanskostnader -740.000 -908.000 -370.000 0 0
Finans -205.000 -280.000 -298.000 18.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.142.000 -4.510.000 -499.000 -57.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.761.000 7.664.000 171.000 23.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.761.000 7.664.000 171.000 23.000 5.000
Varebeholdning 0 0 4.304.000 3.432.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 14.922.000 9.949.000 0 0 0
Sum investeringer 150.000 0 100.000 0 0
Kasse, bank 92.000 320.000 4.342.000 2.161.000 1.987.000
Sum omløpsmidler 15.164.000 10.269.000 21.732.000 5.593.000 1.987.000
Sum eiendeler 22.925.000 17.933.000 21.903.000 5.616.000 1.992.000
Sum opptjent egenkapital -1.939.000 -5.081.000 -571.000 -72.000 -15.000
Sum egenkapital 61.000 -3.081.000 1.429.000 1.928.000 1.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.007.000 20.199.000 20.000.000 2.000.000 0
Leverandørgjeld 15.000 7.000 274.000 1.687.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 840.000 808.000 199.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 855.000 815.000 473.000 1.687.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 22.923.000 17.933.000 21.902.000 5.615.000 1.992.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.309.000 9.454.000 21.259.000 3.906.000 1.980.000
Likviditetsgrad 1 17.7 12.6 45.9 3.3 283.9
Likviditetsgrad 2 17.7 12.6 36.8 1.3 283.9
Soliditet 0.3 -17.2 6.5 34.3 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 4.5 -4.5 -0.9
Gjeldsgrad 374.8 -6.8 14.3 1.9 0.0
Total kapitalrentabilitet 16.9 -19.1 -1.3 -1.3 -1.0
Signatur
09.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex