Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Spill Og Kiosk As
Juridisk navn:  Vikersund Spill Og Kiosk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinbergveien 36A Vikersundgata 36 Fax:
3053 Steinberg 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 920734758
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/17/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsfører1 Autorisert Regnskaps
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.209.000
Resultat: -407.000
Egenkapital: -377.000
Regnskap for  Vikersund Spill Og Kiosk As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.209.000
Driftskostnader -2.611.000
Driftsresultat -402.000
Finansinntekter -5.000
Finanskostnader -1.000
Finans -6.000
Resultat før skatt -407.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 77.000
Sum eiendeler 77.000
Sum opptjent egenkapital -407.000
Sum egenkapital -377.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 454.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.209.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.209.000
Varekostnad -2.401.000
Lønninger -1.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -209.000
Driftskostnader -2.611.000
Driftsresultat -402.000
Finansinntekter -5.000
Finanskostnader -1.000
Finans -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 48.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 29.000
Sum omløpsmidler 77.000
Sum eiendeler 77.000
Sum opptjent egenkapital -407.000
Sum egenkapital -377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 454.000
Sum kortsiktig gjeld 454.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -377.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -489.6
Resultatgrad -18.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2
Total kapitalrentabilitet -528.6
Signatur
18.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex