Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Maskinlag As
Juridisk navn:  Vikersund Maskinlag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90901414
Østhellinga 1 Østhellinga 1 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 998437423
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/14/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Gyllstrøm & Johansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
143.3%
Resultat  
  
823.62%
Egenkapital  
  
108.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.919.000 8.598.000 10.103.000 8.088.000 3.589.000
Resultat: 4.197.000 -580.000 1.377.000 1.780.000 894.000
Egenkapital: 6.216.000 2.977.000 3.409.000 2.377.000 1.067.000
Regnskap for  Vikersund Maskinlag As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.919.000 8.598.000 10.103.000 8.088.000 3.589.000
Driftskostnader -16.664.000 -9.064.000 -8.589.000 -6.208.000 -2.627.000
Driftsresultat 4.255.000 -467.000 1.514.000 1.880.000 961.000
Finansinntekter 84.000 13.000 6.000 7.000 3.000
Finanskostnader -141.000 -127.000 -143.000 -106.000 -69.000
Finans -57.000 -114.000 -137.000 -99.000 -66.000
Resultat før skatt 4.197.000 -580.000 1.377.000 1.780.000 894.000
Skattekostnad -958.000 148.000 -345.000 -471.000 -242.000
Årsresultat 3.239.000 -432.000 1.032.000 1.310.000 653.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.233.000 4.613.000 6.519.000 4.368.000 2.782.000
Sum omløpsmidler 7.176.000 3.108.000 2.743.000 2.861.000 1.287.000
Sum eiendeler 12.409.000 7.721.000 9.262.000 7.229.000 4.069.000
Sum opptjent egenkapital 6.116.000 2.877.000 3.309.000 2.277.000 967.000
Sum egenkapital 6.216.000 2.977.000 3.409.000 2.377.000 1.067.000
Sum langsiktig gjeld 2.733.000 3.080.000 3.887.000 3.722.000 2.551.000
Sum kortsiktig gjeld 3.460.000 1.666.000 1.966.000 1.130.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 12.409.000 7.723.000 9.262.000 7.229.000 4.069.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.869.000 8.427.000 9.934.000 8.084.000 3.589.000
Andre inntekter 50.000 171.000 170.000 4.000 0
Driftsinntekter 20.919.000 8.598.000 10.103.000 8.088.000 3.589.000
Varekostnad -5.220.000 -1.180.000 -1.600.000 -1.703.000 -534.000
Lønninger -3.453.000 -2.441.000 -2.055.000 -1.189.000 -451.000
Avskrivning -1.358.000 -1.230.000 -1.075.000 -648.000 -440.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.633.000 -4.213.000 -3.859.000 -2.668.000 -1.202.000
Driftskostnader -16.664.000 -9.064.000 -8.589.000 -6.208.000 -2.627.000
Driftsresultat 4.255.000 -467.000 1.514.000 1.880.000 961.000
Finansinntekter 84.000 13.000 6.000 7.000 3.000
Finanskostnader -141.000 -127.000 -143.000 -106.000 -69.000
Finans -57.000 -114.000 -137.000 -99.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.239.000 -432.000 1.032.000 1.310.000 653.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.233.000 4.613.000 6.519.000 4.368.000 2.782.000
Sum varige driftsmidler 5.233.000 4.613.000 6.519.000 4.368.000 2.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.233.000 4.613.000 6.519.000 4.368.000 2.782.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.971.000 1.278.000 1.717.000 1.057.000 636.000
Andre fordringer 602.000 395.000 177.000 40.000 0
Sum investeringer 0 21.000 21.000 0 0
Kasse, bank 4.603.000 1.414.000 827.000 1.763.000 651.000
Sum omløpsmidler 7.176.000 3.108.000 2.743.000 2.861.000 1.287.000
Sum eiendeler 12.409.000 7.721.000 9.262.000 7.229.000 4.069.000
Sum opptjent egenkapital 6.116.000 2.877.000 3.309.000 2.277.000 967.000
Sum egenkapital 6.216.000 2.977.000 3.409.000 2.377.000 1.067.000
Sum avsetninger til forpliktelser 217.000 117.000 265.000 154.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.733.000 3.080.000 3.887.000 3.722.000 2.551.000
Leverandørgjeld 1.379.000 948.000 1.417.000 497.000 111.000
Betalbar skatt 857.000 0 235.000 389.000 189.000
Skyldig offentlige avgifter 635.000 466.000 40.000 177.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 589.000 253.000 275.000 66.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 3.460.000 1.666.000 1.966.000 1.130.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 12.409.000 7.723.000 9.262.000 7.229.000 4.069.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.716.000 1.442.000 777.000 1.731.000 836.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.4 2.5 2.9
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 1.4 2.6 2.9
Soliditet 50.1 38.5 36.8 32.9 26.2
Resultatgrad 20.3 -5.4 1 23.2 26.8
Rentedekningsgrad 30.2 -3.7 10.6 17.8 14.0
Gjeldsgrad 1 1.6 1.7 2.0 2.8
Total kapitalrentabilitet 3 -5.9 16.4 26.1 23.7
Signatur
05.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex