Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Entreprenør As
Juridisk navn:  Vikersund Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Disenveien 55 Disenveien 55 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 919754915
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/26/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Modum Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
10.69%
Resultat  
  
-64.72%
Egenkapital  
  
13.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 15.715.000 14.197.000
Resultat: 375.000 1.063.000
Egenkapital: 2.405.000 2.110.000
Regnskap for  Vikersund Entreprenør As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 15.715.000 14.197.000
Driftskostnader -15.354.000 -13.080.000
Driftsresultat 361.000 1.117.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 12.000 -54.000
Finans 13.000 -53.000
Resultat før skatt 375.000 1.063.000
Skattekostnad -80.000 -232.000
Årsresultat 294.000 831.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.169.000 1.632.000
Sum omløpsmidler 11.680.000 6.058.000
Sum eiendeler 12.849.000 7.690.000
Sum opptjent egenkapital 1.955.000 1.661.000
Sum egenkapital 2.405.000 2.110.000
Sum langsiktig gjeld 1.341.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 9.103.000 5.325.000
Sum gjeld og egenkapital 12.848.000 7.690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.318.000 14.078.000
Andre inntekter 397.000 119.000
Driftsinntekter 15.715.000 14.197.000
Varekostnad -7.642.000 -5.635.000
Lønninger -4.809.000 -4.585.000
Avskrivning -347.000 -361.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.556.000 -2.499.000
Driftskostnader -15.354.000 -13.080.000
Driftsresultat 361.000 1.117.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 12.000 -54.000
Finans 13.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 294.000 831.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 359.000 543.000
Driftsløsøre 323.000 250.000
Sum varige driftsmidler 682.000 793.000
Sum finansielle anleggsmidler 487.000 839.000
Sum anleggsmidler 1.169.000 1.632.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 9.478.000 5.217.000
Andre fordringer 89.000 50.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.107.000 786.000
Sum omløpsmidler 11.680.000 6.058.000
Sum eiendeler 12.849.000 7.690.000
Sum opptjent egenkapital 1.955.000 1.661.000
Sum egenkapital 2.405.000 2.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 71.000 255.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.733.000 1.445.000
Sum langsiktig gjeld 1.341.000 255.000
Leverandørgjeld 1.567.000 301.000
Betalbar skatt 264.000 0
Skyldig offentlige avgifter 411.000 635.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.128.000 2.944.000
Sum kortsiktig gjeld 9.103.000 5.325.000
Sum gjeld og egenkapital 12.848.000 7.690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.577.000 733.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1
Soliditet 18.7 27.4
Resultatgrad 2.3 7.9
Rentedekningsgrad -30.1 20.7
Gjeldsgrad 4.3 2.6
Total kapitalrentabilitet 2.8 14.5
Signatur
20.10.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex