Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Catering & Cafe As
Juridisk navn:  Vikersund Catering & Cafe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90220162
Vikersundgata 14 Vikersundgata 14 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 911960036
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Theo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.24%
Resultat  
  
-230.67%
Egenkapital  
  
-404.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.530.000 1.482.000 1.309.000 1.142.000 1.023.000
Resultat: -98.000 75.000 -65.000 62.000 40.000
Egenkapital: -121.000 -24.000 -98.000 -34.000 -92.000
Regnskap for  Vikersund Catering & Cafe As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.530.000 1.482.000 1.309.000 1.142.000 1.023.000
Driftskostnader -1.624.000 -1.402.000 -1.365.000 -1.072.000 -974.000
Driftsresultat -95.000 80.000 -56.000 71.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Finans -2.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Resultat før skatt -98.000 75.000 -65.000 62.000 40.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 75.000 -65.000 62.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 88.000 118.000 147.000 169.000
Sum omløpsmidler 113.000 263.000 138.000 153.000 85.000
Sum eiendeler 169.000 351.000 256.000 300.000 254.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -54.000 -128.000 -53.000 -111.000
Sum egenkapital -121.000 -24.000 -98.000 -34.000 -92.000
Sum langsiktig gjeld 0 192.000 228.000 257.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 183.000 126.000 76.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 169.000 351.000 256.000 299.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.530.000 1.482.000 1.309.000 419.000 1.021.000
Andre inntekter 0 0 0 723.000 2.000
Driftsinntekter 1.530.000 1.482.000 1.309.000 1.142.000 1.023.000
Varekostnad -543.000 -499.000 -530.000 -402.000 -317.000
Lønninger -708.000 -532.000 -437.000 -325.000 -319.000
Avskrivning -30.000 -30.000 -30.000 -29.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -341.000 -368.000 -316.000 -319.000
Driftskostnader -1.624.000 -1.402.000 -1.365.000 -1.072.000 -974.000
Driftsresultat -95.000 80.000 -56.000 71.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Finans -2.000 -6.000 -9.000 -9.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 75.000 -65.000 62.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 33.000 44.000 147.000 169.000
Maskiner anlegg 0 -61.000 5.000 0 0
Driftsløsøre 56.000 114.000 68.000 0 0
Sum varige driftsmidler 56.000 86.000 116.000 147.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 56.000 88.000 118.000 147.000 169.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 41.000 70.000 64.000 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 193.000 74.000 153.000 85.000
Sum omløpsmidler 113.000 263.000 138.000 153.000 85.000
Sum eiendeler 169.000 351.000 256.000 300.000 254.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -54.000 -128.000 -53.000 -111.000
Sum egenkapital -121.000 -24.000 -98.000 -34.000 -92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 0 2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 192.000 228.000 257.000 280.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 78.000 77.000 38.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 104.000 46.000 38.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 183.000 126.000 76.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 169.000 351.000 256.000 299.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -177.000 80.000 12.000 77.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.4 1.1 2.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1.4 1.1 2.1 1.4
Soliditet -71.6 -6.8 -38.3 -11.4 -36.4
Resultatgrad -6.2 5.4 -4.3 6.2 4.8
Rentedekningsgrad -47.5 13.3 -6.2 7.9 5.4
Gjeldsgrad -2.4 -15.6 -3.6 -9.8 -3.8
Total kapitalrentabilitet -56.2 22.8 -21.9 23.7 19.4
Signatur
15.07.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.07.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex