Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Catering Limited
Juridisk navn:  Vikersund Catering Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32787891
Hervikhagan 15 Hervikhagan 15 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 893270442
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/11/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
77.19%
Resultat  
  
1833.33%
Egenkapital  
  
115.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009
Omsetning: 202.000 114.000 114.000 54.000
Resultat: 52.000 -3.000 -5.000 -67.000
Egenkapital: 7.000 -45.000 -42.000 0
Regnskap for  Vikersund Catering Limited
Resultat 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 202.000 114.000 114.000 54.000
Driftskostnader -149.000 -111.000 -118.000 -121.000
Driftsresultat 52.000 3.000 -4.000 -67.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 0 0
Finans -1.000 -6.000 0 0
Resultat før skatt 52.000 -3.000 -5.000 -67.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -3.000 -5.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 20.000 8.000 3.000 2.000
Sum eiendeler 20.000 8.000 3.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -45.000 -42.000
Sum egenkapital 7.000 -45.000 -42.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 48.000 46.000 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 5.000 5.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 8.000 9.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 202.000 114.000 114.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 202.000 114.000 114.000 54.000
Varekostnad -86.000 -63.000 -68.000 -36.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -48.000 -50.000 -85.000
Driftskostnader -149.000 -111.000 -118.000 -121.000
Driftsresultat 52.000 3.000 -4.000 -67.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 0 0
Finans -1.000 -6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -3.000 -5.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 20.000 8.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 20.000 8.000 3.000 2.000
Sum eiendeler 20.000 8.000 3.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -45.000 -42.000
Sum egenkapital 7.000 -45.000 -42.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 48.000 46.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 5.000 5.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 5.000 5.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 8.000 9.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 3.000 -2.000 0
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 0.7 1.1
Soliditet 35.0 -562.5 -466.7 0.0
Resultatgrad 25.7 2.6 -3.5 -124.1
Rentedekningsgrad 52.0 0.5
Gjeldsgrad 1.9 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 260.0 37.5 -44.4 -3350.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex