Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Boliger As
Juridisk navn:  Vikersund Boliger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bolette brygge 1 Bolette brygge 1 Fax:
0252 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921838328
Aksjekapital: 6.109.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/6/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 13.660.000
Resultat: 262.000
Egenkapital: 8.386.000
Regnskap for  Vikersund Boliger As
Resultat 2018
Driftsinntekter 13.660.000
Driftskostnader -12.925.000
Driftsresultat 735.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -473.000
Finans -473.000
Resultat før skatt 262.000
Skattekostnad -44.000
Årsresultat 219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 65.390.000
Sum eiendeler 65.390.000
Sum opptjent egenkapital 288.000
Sum egenkapital 8.386.000
Sum langsiktig gjeld 49.647.000
Sum kortsiktig gjeld 7.357.000
Sum gjeld og egenkapital 65.390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.660.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 13.660.000
Varekostnad -12.886.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -39.000
Driftskostnader -12.925.000
Driftsresultat 735.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -473.000
Finans -473.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 62.640.000
Kundefordringer 2.750.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 65.390.000
Sum eiendeler 65.390.000
Sum opptjent egenkapital 288.000
Sum egenkapital 8.386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 366.000
Gjeld til kredittinstitutt 659.000
Sum langsiktig gjeld 49.647.000
Leverandørgjeld 6.419.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000
Sum kortsiktig gjeld 7.357.000
Sum gjeld og egenkapital 65.390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.033.000
Likviditetsgrad 1 8.9
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet 12.8
Resultatgrad 5.4
Rentedekningsgrad 1.6
Gjeldsgrad 6.8
Total kapitalrentabilitet 1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex