Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Bilsenter As
Juridisk navn:  Vikersund Bilsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90030356
Heggenveien 3B Heggenveien 3B Fax: 32276571
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 992692928
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/25/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Modum Regnskap Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.18%
Resultat  
  
-43.76%
Egenkapital  
  
7.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.144.000 15.800.000 17.826.000 20.579.000 22.067.000
Resultat: 428.000 761.000 368.000 1.151.000 1.577.000
Egenkapital: 6.086.000 5.657.000 4.896.000 4.481.000 4.441.000
Regnskap for  Vikersund Bilsenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.144.000 15.800.000 17.826.000 20.579.000 22.067.000
Driftskostnader -16.653.000 -15.695.000 -18.000.000 -19.941.000 -21.778.000
Driftsresultat -510.000 104.000 -173.000 638.000 289.000
Finansinntekter 1.005.000 751.000 700.000 701.000 1.500.000
Finanskostnader -67.000 -94.000 -160.000 -188.000 -213.000
Finans 938.000 657.000 540.000 513.000 1.287.000
Resultat før skatt 428.000 761.000 368.000 1.151.000 1.577.000
Skattekostnad 0 0 47.000 -111.000 -16.000
Årsresultat 428.000 761.000 415.000 1.040.000 1.561.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.831.000 2.072.000 2.513.000 2.831.000 3.214.000
Sum omløpsmidler 5.471.000 5.894.000 5.603.000 6.161.000 5.780.000
Sum eiendeler 7.302.000 7.966.000 8.116.000 8.992.000 8.994.000
Sum opptjent egenkapital 5.986.000 5.557.000 4.796.000 4.381.000 4.341.000
Sum egenkapital 6.086.000 5.657.000 4.896.000 4.481.000 4.441.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.075.000 2.506.000 3.234.000 3.415.000
Sum kortsiktig gjeld 1.217.000 1.233.000 715.000 1.276.000 1.137.000
Sum gjeld og egenkapital 7.303.000 7.965.000 8.117.000 8.991.000 8.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.005.000 15.438.000 17.628.000 20.381.000 21.801.000
Andre inntekter 140.000 362.000 199.000 198.000 266.000
Driftsinntekter 16.144.000 15.800.000 17.826.000 20.579.000 22.067.000
Varekostnad -14.612.000 -13.886.000 -16.048.000 -18.001.000 -19.968.000
Lønninger -934.000 -798.000 -875.000 -885.000 -774.000
Avskrivning -393.000 -310.000 -378.000 -364.000 -358.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -714.000 -701.000 -699.000 -691.000 -678.000
Driftskostnader -16.653.000 -15.695.000 -18.000.000 -19.941.000 -21.778.000
Driftsresultat -510.000 104.000 -173.000 638.000 289.000
Finansinntekter 1.005.000 751.000 700.000 701.000 1.500.000
Finanskostnader -67.000 -94.000 -160.000 -188.000 -213.000
Finans 938.000 657.000 540.000 513.000 1.287.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat 428.000 761.000 415.000 1.040.000 1.561.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.431.000 1.672.000 2.113.000 2.431.000 2.814.000
Sum varige driftsmidler 1.431.000 1.672.000 2.113.000 2.431.000 2.814.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 1.831.000 2.072.000 2.513.000 2.831.000 3.214.000
Varebeholdning 3.313.000 4.759.000 4.109.000 5.087.000 4.434.000
Kundefordringer 2.000 215.000 17.000 170.000 18.000
Andre fordringer 83.000 103.000 126.000 117.000 375.000
Sum investeringer 32.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.041.000 66.000 651.000 87.000 52.000
Sum omløpsmidler 5.471.000 5.894.000 5.603.000 6.161.000 5.780.000
Sum eiendeler 7.302.000 7.966.000 8.116.000 8.992.000 8.994.000
Sum opptjent egenkapital 5.986.000 5.557.000 4.796.000 4.381.000 4.341.000
Sum egenkapital 6.086.000 5.657.000 4.896.000 4.481.000 4.441.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 47.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 207.000 0 475.000 916.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.075.000 2.506.000 3.234.000 3.415.000
Leverandørgjeld 62.000 12.000 87.000 69.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 126.000 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 62.000 74.000 93.000 81.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.088.000 952.000 554.000 515.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 1.217.000 1.233.000 715.000 1.276.000 1.137.000
Sum gjeld og egenkapital 7.303.000 7.965.000 8.117.000 8.991.000 8.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.254.000 4.661.000 4.888.000 4.885.000 4.643.000
Likviditetsgrad 1 4.5 4.8 7.8 4.8 5.1
Likviditetsgrad 2 1.8 0.9 2.1 0.8 1.2
Soliditet 83.3 7 60.3 49.8 49.4
Resultatgrad -3.2 0.7 3.1 1.3
Rentedekningsgrad -7.6 1.1 -1.1 3.4 8.4
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.7 1 1.0
Total kapitalrentabilitet 6.8 10.7 6.5 14.9 19.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex