Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Bad Rehabiliteringssenter As
Juridisk navn:  Vikersund Bad Rehabiliteringssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32781500
Haaviks Vei 25 Haaviks Vei 25 Fax: 32781501
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 964249075
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 146
Etableringsdato: 5/23/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.36%
Resultat  
  
-40.02%
Egenkapital  
  
-1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 108.078.000 106.628.000 104.168.000 100.683.000 75.795.000
Resultat: 13.329.000 22.224.000 16.830.000 33.721.000 354.000
Egenkapital: 41.675.000 42.335.000 27.010.000 21.283.000 3.586.000
Regnskap for  Vikersund Bad Rehabiliteringssenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 108.078.000 106.628.000 104.168.000 100.683.000 75.795.000
Driftskostnader -95.261.000 -84.910.000 -88.121.000 -68.094.000 -76.380.000
Driftsresultat 12.817.000 21.718.000 16.046.000 32.589.000 -584.000
Finansinntekter 512.000 507.000 794.000 1.135.000 938.000
Finanskostnader 0 -1.000 -10.000 -2.000 0
Finans 512.000 506.000 784.000 1.133.000 938.000
Resultat før skatt 13.329.000 22.224.000 16.830.000 33.721.000 354.000
Skattekostnad -3.119.000 -5.379.000 -4.353.000 -9.314.000 -96.000
Årsresultat 10.210.000 16.845.000 12.477.000 24.408.000 258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.265.000 13.910.000 17.926.000 26.750.000 27.611.000
Sum omløpsmidler 51.476.000 48.804.000 39.017.000 26.339.000 10.390.000
Sum eiendeler 68.741.000 62.714.000 56.943.000 53.089.000 38.001.000
Sum opptjent egenkapital 38.625.000 39.284.000 23.960.000 18.232.000 535.000
Sum egenkapital 41.675.000 42.335.000 27.010.000 21.283.000 3.586.000
Sum langsiktig gjeld 509.000 348.000 7.086.000 9.070.000 24.177.000
Sum kortsiktig gjeld 26.558.000 20.030.000 22.848.000 22.735.000 10.238.000
Sum gjeld og egenkapital 68.742.000 62.712.000 56.944.000 53.087.000 38.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.508.000 106.236.000 103.662.000 100.169.000 4.333.000
Andre inntekter 569.000 392.000 506.000 513.000 71.462.000
Driftsinntekter 108.078.000 106.628.000 104.168.000 100.683.000 75.795.000
Varekostnad -4.467.000 -4.998.000 -4.860.000 -4.998.000 -3.548.000
Lønninger -63.350.000 -57.077.000 -61.081.000 -42.402.000 -52.175.000
Avskrivning -1.579.000 -1.278.000 -1.097.000 -838.000 -909.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.865.000 -21.557.000 -21.083.000 -19.856.000 -19.748.000
Driftskostnader -95.261.000 -84.910.000 -88.121.000 -68.094.000 -76.380.000
Driftsresultat 12.817.000 21.718.000 16.046.000 32.589.000 -584.000
Finansinntekter 512.000 507.000 794.000 1.135.000 938.000
Finanskostnader 0 -1.000 -10.000 -2.000 0
Finans 512.000 506.000 784.000 1.133.000 938.000
Konsernbidrag -10.869.000 -1.520.000 -6.750.000 -6.711.000 145.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.210.000 16.845.000 12.477.000 24.408.000 258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 320.000 193.000 1.757.000 2.367.000 6.725.000
Fast eiendom 717.000 595.000 725.000 485.000 454.000
Maskiner anlegg 1.018.000 6.460.000 298.000 22.000 39.000
Driftsløsøre 3.222.000 3.280.000 3.097.000 3.345.000 2.120.000
Sum varige driftsmidler 4.957.000 10.335.000 4.119.000 3.851.000 2.613.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.988.000 3.382.000 12.050.000 20.532.000 18.273.000
Sum anleggsmidler 17.265.000 13.910.000 17.926.000 26.750.000 27.611.000
Varebeholdning 127.000 146.000 199.000 136.000 198.000
Kundefordringer 901.000 1.281.000 1.060.000 328.000 1.341.000
Andre fordringer 683.000 945.000 511.000 653.000 978.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.765.000 46.432.000 37.247.000 25.222.000 7.675.000
Sum omløpsmidler 51.476.000 48.804.000 39.017.000 26.339.000 10.390.000
Sum eiendeler 68.741.000 62.714.000 56.943.000 53.089.000 38.001.000
Sum opptjent egenkapital 38.625.000 39.284.000 23.960.000 18.232.000 535.000
Sum egenkapital 41.675.000 42.335.000 27.010.000 21.283.000 3.586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 509.000 348.000 7.086.000 9.070.000 24.177.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 509.000 348.000 7.086.000 9.070.000 24.177.000
Leverandørgjeld 2.397.000 4.222.000 1.601.000 1.380.000 1.178.000
Betalbar skatt 0 3.335.000 1.539.000 2.482.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.626.000 4.170.000 4.525.000 3.653.000 2.990.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.535.000 8.303.000 15.183.000 15.220.000 6.069.000
Sum kortsiktig gjeld 26.558.000 20.030.000 22.848.000 22.735.000 10.238.000
Sum gjeld og egenkapital 68.742.000 62.712.000 56.944.000 53.087.000 38.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.918.000 28.774.000 16.169.000 3.604.000 152.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.4 1.7 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.9 2.4 1.7 1.2 1.0
Soliditet 60.6 67.5 47.4 40.1 9.4
Resultatgrad 11.9 20.4 15.4 32.4 -0.8
Rentedekningsgrad 2 1604.6 16862.0
Gjeldsgrad 0.6 0.5 1.1 1.5 9.6
Total kapitalrentabilitet 19.4 35.4 29.6 63.5 0.9
Signatur
04.08.2017
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex