Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikersund Bad Eiendom AS
Juridisk navn:  Vikersund Bad Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32781500
Fax: 32781501
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 918966307
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/1918
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.6%
Resultat  
  
64.24%
Egenkapital  
  
13.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.290.000 12.126.000 11.962.000 11.397.000 9.864.000
Resultat: 10.935.000 6.658.000 11.010.000 11.325.000 356.000
Egenkapital: 52.741.000 46.611.000 43.046.000 35.986.000 28.304.000
Regnskap for  Vikersund Bad Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.290.000 12.126.000 11.962.000 11.397.000 9.864.000
Driftskostnader -14.975.000 -5.700.000 -7.397.000 -6.136.000 -7.125.000
Driftsresultat -1.686.000 6.425.000 4.565.000 5.261.000 2.740.000
Finansinntekter 14.191.000 2.011.000 9.017.000 9.260.000 12.000
Finanskostnader -1.570.000 -1.778.000 -2.572.000 -3.196.000 -2.396.000
Finans 12.621.000 233.000 6.445.000 6.064.000 -2.384.000
Resultat før skatt 10.935.000 6.658.000 11.010.000 11.325.000 356.000
Skattekostnad -2.404.000 -1.494.000 -2.650.000 -2.842.000 -96.000
Årsresultat 8.531.000 5.164.000 8.360.000 8.482.000 259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.427.000 90.679.000 94.709.000 99.312.000 75.451.000
Sum omløpsmidler 20.676.000 6.090.000 11.641.000 15.558.000 1.471.000
Sum eiendeler 109.103.000 96.769.000 106.350.000 114.870.000 76.922.000
Sum opptjent egenkapital 52.541.000 46.411.000 42.846.000 35.786.000 28.104.000
Sum egenkapital 52.741.000 46.611.000 43.046.000 35.986.000 28.304.000
Sum langsiktig gjeld 51.438.000 46.507.000 58.795.000 74.318.000 47.360.000
Sum kortsiktig gjeld 4.924.000 3.652.000 4.509.000 4.566.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 109.103.000 96.770.000 106.350.000 114.870.000 76.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.290.000 12.126.000 11.682.000 11.397.000 9.489.000
Andre inntekter 0 0 280.000 0 375.000
Driftsinntekter 13.290.000 12.126.000 11.962.000 11.397.000 9.864.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -238.000 -309.000 -242.000 -198.000 -128.000
Avskrivning -4.067.000 -4.057.000 -4.124.000 -3.448.000 -2.746.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.670.000 -1.334.000 -3.031.000 -2.490.000 -4.251.000
Driftskostnader -14.975.000 -5.700.000 -7.397.000 -6.136.000 -7.125.000
Driftsresultat -1.686.000 6.425.000 4.565.000 5.261.000 2.740.000
Finansinntekter 14.191.000 2.011.000 9.017.000 9.260.000 12.000
Finanskostnader -1.570.000 -1.778.000 -2.572.000 -3.196.000 -2.396.000
Finans 12.621.000 233.000 6.445.000 6.064.000 -2.384.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -1.200.000 -1.000.000 -800.000 0
Årsresultat 8.531.000 5.164.000 8.360.000 8.482.000 259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 84.561.000 86.767.000 90.780.000 95.069.000 71.082.000
Maskiner anlegg 12.000 22.000 0 12.000 23.000
Driftsløsøre 87.000 124.000 163.000 201.000 240.000
Sum varige driftsmidler 84.660.000 86.913.000 90.942.000 95.282.000 71.345.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.767.000 3.767.000 3.767.000 4.029.000 4.106.000
Sum anleggsmidler 88.427.000 90.679.000 94.709.000 99.312.000 75.451.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 168.000 168.000 420.000 390.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.560.000 3.922.000 2.472.000 5.945.000 1.081.000
Sum omløpsmidler 20.676.000 6.090.000 11.641.000 15.558.000 1.471.000
Sum eiendeler 109.103.000 96.769.000 106.350.000 114.870.000 76.922.000
Sum opptjent egenkapital 52.541.000 46.411.000 42.846.000 35.786.000 28.104.000
Sum egenkapital 52.741.000 46.611.000 43.046.000 35.986.000 28.304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.237.000 2.394.000 2.528.000 2.691.000 2.683.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 199.000
Sum langsiktig gjeld 51.438.000 46.507.000 58.795.000 74.318.000 47.360.000
Leverandørgjeld 440.000 711.000 541.000 688.000 912.000
Betalbar skatt 2.560.000 1.628.000 2.813.000 2.834.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -1.200.000 -1.000.000 -800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 124.000 114.000 155.000 1.043.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 4.924.000 3.652.000 4.509.000 4.566.000 1.258.000
Sum gjeld og egenkapital 109.103.000 96.770.000 106.350.000 114.870.000 76.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.752.000 2.438.000 7.132.000 10.992.000 213.000
Likviditetsgrad 1 4.2 1.7 2.6 3.4 1.2
Likviditetsgrad 2 4.2 1.7 2.6 3.5 1.2
Soliditet 48.3 48.2 40.5 31.3 36.8
Resultatgrad -12.7 5 38.2 46.2 27.8
Rentedekningsgrad -1.1 3.6 1.8 4.5 1.1
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.5 2.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 11.5 8.7 12.8 12.6 3.6
Signatur
17.08.2017
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2017
ADMINISTRERENDE DIREKTØR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex