Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikedal Mur Og Anlegg AS
Juridisk navn:  Vikedal Mur Og Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95789910
Movegen 7 Movegen 7 Fax: 52761617
5583 Vikedal 5583 Vikedal
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 988229113
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/12/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Ølen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.58%
Resultat  
  
53.67%
Egenkapital  
  
17.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.490.000 20.906.000 22.594.000 17.093.000 16.587.000
Resultat: 524.000 341.000 1.395.000 288.000 712.000
Egenkapital: 3.730.000 3.175.000 3.093.000 2.031.000 1.801.000
Regnskap for  Vikedal Mur Og Anlegg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.490.000 20.906.000 22.594.000 17.093.000 16.587.000
Driftskostnader -21.729.000 -20.272.000 -21.055.000 -16.636.000 -15.597.000
Driftsresultat 760.000 634.000 1.539.000 457.000 991.000
Finansinntekter 1.000 0 58.000 61.000 76.000
Finanskostnader -237.000 -293.000 -202.000 -230.000 -356.000
Finans -236.000 -293.000 -144.000 -169.000 -280.000
Resultat før skatt 524.000 341.000 1.395.000 288.000 712.000
Skattekostnad -110.000 -67.000 -333.000 -58.000 -192.000
Årsresultat 414.000 274.000 1.062.000 230.000 519.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.098.000 1.914.000 2.381.000 2.128.000 2.302.000
Sum omløpsmidler 9.134.000 10.571.000 8.904.000 8.023.000 8.593.000
Sum eiendeler 11.232.000 12.485.000 11.285.000 10.151.000 10.895.000
Sum opptjent egenkapital 2.526.000 2.113.000 2.032.000 969.000 739.000
Sum egenkapital 3.730.000 3.175.000 3.093.000 2.031.000 1.801.000
Sum langsiktig gjeld 403.000 348.000 455.000 269.000 820.000
Sum kortsiktig gjeld 7.099.000 8.962.000 7.736.000 7.851.000 8.273.000
Sum gjeld og egenkapital 11.231.000 12.485.000 11.285.000 10.151.000 10.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.684.000 20.554.000 21.469.000 16.369.000 15.773.000
Andre inntekter 1.806.000 353.000 1.125.000 724.000 814.000
Driftsinntekter 22.490.000 20.906.000 22.594.000 17.093.000 16.587.000
Varekostnad -4.243.000 -4.305.000 -5.604.000 -3.704.000 -3.070.000
Lønninger -8.799.000 -8.436.000 -7.673.000 -6.556.000 -6.272.000
Avskrivning -414.000 -483.000 -447.000 -433.000 -475.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.273.000 -7.048.000 -7.331.000 -5.943.000 -5.780.000
Driftskostnader -21.729.000 -20.272.000 -21.055.000 -16.636.000 -15.597.000
Driftsresultat 760.000 634.000 1.539.000 457.000 991.000
Finansinntekter 1.000 0 58.000 61.000 76.000
Finanskostnader -237.000 -293.000 -202.000 -230.000 -356.000
Finans -236.000 -293.000 -144.000 -169.000 -280.000
Konsernbidrag 0 -193.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 414.000 274.000 1.062.000 230.000 519.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 28.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.128.000 1.288.000 1.422.000 1.044.000 1.139.000
Sum varige driftsmidler 1.128.000 1.288.000 1.422.000 1.044.000 1.167.000
Sum finansielle anleggsmidler 970.000 625.000 959.000 1.084.000 1.135.000
Sum anleggsmidler 2.098.000 1.914.000 2.381.000 2.128.000 2.302.000
Varebeholdning 84.000 106.000 59.000 50.000 67.000
Kundefordringer 8.246.000 9.768.000 8.058.000 7.360.000 7.684.000
Andre fordringer 299.000 358.000 509.000 356.000 221.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 289.000 339.000 278.000 258.000 205.000
Sum omløpsmidler 9.134.000 10.571.000 8.904.000 8.023.000 8.593.000
Sum eiendeler 11.232.000 12.485.000 11.285.000 10.151.000 10.895.000
Sum opptjent egenkapital 2.526.000 2.113.000 2.032.000 969.000 739.000
Sum egenkapital 3.730.000 3.175.000 3.093.000 2.031.000 1.801.000
Sum avsetninger til forpliktelser 403.000 348.000 455.000 269.000 211.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.632.000 4.644.000 3.546.000 4.631.000 5.045.000
Sum langsiktig gjeld 403.000 348.000 455.000 269.000 820.000
Leverandørgjeld 2.194.000 1.974.000 1.997.000 1.037.000 1.052.000
Betalbar skatt 55.000 260.000 146.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.451.000 1.342.000 1.398.000 1.628.000 1.652.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 767.000 741.000 649.000 555.000 524.000
Sum kortsiktig gjeld 7.099.000 8.962.000 7.736.000 7.851.000 8.273.000
Sum gjeld og egenkapital 11.231.000 12.485.000 11.285.000 10.151.000 10.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.035.000 1.609.000 1.168.000 172.000 320.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 33.2 25.4 27.4 20.0 16.5
Resultatgrad 3.4 3 6.8 2.7 6.0
Rentedekningsgrad 3.2 2.2 7.6 2.3 3.0
Gjeldsgrad 2 2.9 2.6 4.0 5.0
Total kapitalrentabilitet 6.8 5.1 14.2 5.1 9.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex