Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vik Bygg Og Trelast AS
Juridisk navn:  Vik Bygg Og Trelast AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95282411
Fax: 70021242
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 981891732
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.83%
Resultat  
  
-59.61%
Egenkapital  
  
13.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.617.000 8.358.000 5.849.000 2.075.000 1.708.000
Resultat: 227.000 562.000 223.000 47.000 -226.000
Egenkapital: 1.564.000 1.384.000 1.453.000 1.286.000 1.256.000
Regnskap for  Vik Bygg Og Trelast AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.617.000 8.358.000 5.849.000 2.075.000 1.708.000
Driftskostnader -6.390.000 -7.797.000 -5.627.000 -2.030.000 -1.906.000
Driftsresultat 227.000 561.000 221.000 45.000 -198.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 6.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -3.000 -31.000
Finans 0 1.000 2.000 3.000 -28.000
Resultat før skatt 227.000 562.000 223.000 47.000 -226.000
Skattekostnad -48.000 -131.000 -56.000 -17.000 61.000
Årsresultat 180.000 431.000 167.000 30.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 245.000 321.000 130.000 189.000 112.000
Sum omløpsmidler 2.285.000 2.902.000 2.781.000 2.034.000 2.308.000
Sum eiendeler 2.530.000 3.223.000 2.911.000 2.223.000 2.420.000
Sum opptjent egenkapital 1.464.000 1.284.000 1.353.000 1.186.000 0
Sum egenkapital 1.564.000 1.384.000 1.453.000 1.286.000 1.256.000
Sum langsiktig gjeld 105.000 89.000 3.000 0 513.000
Sum kortsiktig gjeld 861.000 1.750.000 1.455.000 936.000 652.000
Sum gjeld og egenkapital 2.530.000 3.223.000 2.911.000 2.222.000 2.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.617.000 8.268.000 5.849.000 2.075.000 1.708.000
Andre inntekter 0 90.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.617.000 8.358.000 5.849.000 2.075.000 1.708.000
Varekostnad -4.523.000 -5.540.000 -3.808.000 -572.000 -160.000
Lønninger -1.145.000 -1.532.000 -1.247.000 -970.000 -1.078.000
Avskrivning -63.000 -41.000 -21.000 -15.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -659.000 -684.000 -551.000 -473.000 -586.000
Driftskostnader -6.390.000 -7.797.000 -5.627.000 -2.030.000 -1.906.000
Driftsresultat 227.000 561.000 221.000 45.000 -198.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 6.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -3.000 -31.000
Finans 0 1.000 2.000 3.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Årsresultat 180.000 431.000 167.000 30.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 52.000 69.000
Fast eiendom 4.000 7.000 11.000 14.000 41.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 1.000
Driftsløsøre 218.000 270.000 120.000 122.000 0
Sum varige driftsmidler 222.000 277.000 130.000 136.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 43.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 245.000 321.000 130.000 189.000 112.000
Varebeholdning 120.000 422.000 1.461.000 331.000 1.787.000
Kundefordringer 75.000 555.000 604.000 0 135.000
Andre fordringer 1.548.000 193.000 30.000 29.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 543.000 1.732.000 685.000 1.091.000 356.000
Sum omløpsmidler 2.285.000 2.902.000 2.781.000 2.034.000 2.308.000
Sum eiendeler 2.530.000 3.223.000 2.911.000 2.223.000 2.420.000
Sum opptjent egenkapital 1.464.000 1.284.000 1.353.000 1.186.000 0
Sum egenkapital 1.564.000 1.384.000 1.453.000 1.286.000 1.256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 105.000 89.000 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 500.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 105.000 89.000 3.000 0 513.000
Leverandørgjeld 379.000 322.000 601.000 483.000 56.000
Betalbar skatt 31.000 46.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 179.000 311.000 356.000 109.000 140.000
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 571.000 497.000 344.000 456.000
Sum kortsiktig gjeld 861.000 1.750.000 1.455.000 936.000 652.000
Sum gjeld og egenkapital 2.530.000 3.223.000 2.911.000 2.222.000 2.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.424.000 1.152.000 1.326.000 1.098.000 1.656.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.7 1.9 2.2 3.5
Likviditetsgrad 2 2.5 1.4 0.9 1.9 0.8
Soliditet 61.8 42.9 49.9 57.9 51.9
Resultatgrad 3.4 6.7 3.8 2.2 -11.6
Rentedekningsgrad 2 280.5 17.0 -6.3
Gjeldsgrad 0.6 1.3 1 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 9 17.5 7.7 2.3 -8.1
Signatur
25.03.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex