Video Vest AS
Juridisk navn:  Video Vest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70080750
Myklebustvegen 83 Myklebustvegen 83 Fax: 70089370
6092 Fosnavåg 6092 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 935630142
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.47%
Resultat  
  
-190.48%
Egenkapital  
  
6.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.629.000 5.713.000 5.916.000 5.944.000 8.468.000
Resultat: -304.000 336.000 44.000 3.000 -719.000
Egenkapital: 1.199.000 1.129.000 1.141.000 1.048.000 1.270.000
Regnskap for  Video Vest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.629.000 5.713.000 5.916.000 5.944.000 8.468.000
Driftskostnader -5.936.000 -5.728.000 -5.871.000 -5.844.000 -9.175.000
Driftsresultat -307.000 -16.000 44.000 101.000 -707.000
Finansinntekter 4.000 353.000 3.000 3.000 6.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -101.000 -18.000
Finans 3.000 353.000 0 -98.000 -12.000
Resultat før skatt -304.000 336.000 44.000 3.000 -719.000
Skattekostnad 67.000 1.000 -17.000 -33.000 194.000
Årsresultat -237.000 337.000 26.000 -30.000 -525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 202.000 275.000 358.000 453.000 608.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 1.579.000 2.063.000 2.103.000 2.400.000
Sum eiendeler 1.575.000 1.854.000 2.421.000 2.556.000 3.008.000
Sum opptjent egenkapital 199.000 129.000 141.000 48.000 270.000
Sum egenkapital 1.199.000 1.129.000 1.141.000 1.048.000 1.270.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 725.000 1.279.000 1.509.000 1.538.000
Sum gjeld og egenkapital 1.575.000 1.854.000 2.420.000 2.557.000 3.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.629.000 5.713.000 5.915.000 5.943.000 8.116.000
Andre inntekter 0 0 1.000 1.000 352.000
Driftsinntekter 5.629.000 5.713.000 5.916.000 5.944.000 8.468.000
Varekostnad -2.791.000 -2.622.000 -2.725.000 -2.811.000 -4.365.000
Lønninger -1.835.000 -1.787.000 -1.871.000 -2.077.000 -3.207.000
Avskrivning -78.000 -89.000 -88.000 -115.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.232.000 -1.230.000 -1.187.000 -841.000 -1.491.000
Driftskostnader -5.936.000 -5.728.000 -5.871.000 -5.844.000 -9.175.000
Driftsresultat -307.000 -16.000 44.000 101.000 -707.000
Finansinntekter 4.000 353.000 3.000 3.000 6.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -101.000 -18.000
Finans 3.000 353.000 0 -98.000 -12.000
Konsernbidrag 308.000 0 667.000 658.000 573.000
Utbytte 0 -350.000 -600.000 -600.000 0
Årsresultat -237.000 337.000 26.000 -30.000 -525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 18.000 12.000 19.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 157.000 246.000 334.000 391.000
Sum varige driftsmidler 79.000 157.000 246.000 334.000 391.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000
Sum anleggsmidler 202.000 275.000 358.000 453.000 608.000
Varebeholdning 205.000 283.000 306.000 305.000 367.000
Kundefordringer 64.000 69.000 70.000 109.000 366.000
Andre fordringer 131.000 180.000 1.406.000 1.169.000 1.202.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 573.000 698.000 280.000 521.000 465.000
Sum omløpsmidler 1.373.000 1.579.000 2.063.000 2.103.000 2.400.000
Sum eiendeler 1.575.000 1.854.000 2.421.000 2.556.000 3.008.000
Sum opptjent egenkapital 199.000 129.000 141.000 48.000 270.000
Sum egenkapital 1.199.000 1.129.000 1.141.000 1.048.000 1.270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 15.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 200.000
Leverandørgjeld 46.000 106.000 118.000 342.000 598.000
Betalbar skatt 31.000 5.000 233.000 279.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 114.000 87.000 129.000 95.000 158.000
Utbytte 0 -350.000 -600.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 171.000 176.000 199.000 194.000 764.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 725.000 1.279.000 1.509.000 1.538.000
Sum gjeld og egenkapital 1.575.000 1.854.000 2.420.000 2.557.000 3.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 997.000 854.000 784.000 594.000 862.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.2 1.6 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 3.1 1.8 1.4 1.2 1.4
Soliditet 76.1 60.9 47.1 41.0 42.2
Resultatgrad -5.5 -0.3 0.7 1.7 -8.3
Rentedekningsgrad 14.7 1.0 -38.9
Gjeldsgrad 0.3 0.6 1.1 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet -19.2 18.2 1.9 4.1 -23.3
Signatur
12.01.2017
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex