Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vetle AS
Juridisk navn:  Vetle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22555626
Eckerberggt 21 Eckerberggt 21 Fax:
0260 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 959531048
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/11/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19%
Resultat  
  
-40.97%
Egenkapital  
  
-4.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 537.000 663.000 598.000 1.002.000 635.000
Resultat: 85.000 144.000 13.000 168.000 83.000
Egenkapital: 110.000 115.000 157.000 147.000 177.000
Regnskap for  Vetle AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 537.000 663.000 598.000 1.002.000 635.000
Driftskostnader -453.000 -529.000 -592.000 -846.000 -570.000
Driftsresultat 85.000 135.000 6.000 156.000 65.000
Finansinntekter 0 9.000 11.000 13.000 21.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -1.000 -3.000
Finans 0 9.000 8.000 12.000 18.000
Resultat før skatt 85.000 144.000 13.000 168.000 83.000
Skattekostnad -19.000 -35.000 -3.000 -48.000 -23.000
Årsresultat 65.000 109.000 10.000 120.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 419.000 399.000 400.000 569.000 451.000
Sum eiendeler 431.000 399.000 400.000 569.000 451.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 15.000 57.000 47.000 77.000
Sum egenkapital 110.000 115.000 157.000 147.000 177.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 322.000 285.000 243.000 422.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 400.000 400.000 569.000 451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 537.000 663.000 551.000 955.000 583.000
Andre inntekter 0 0 48.000 47.000 52.000
Driftsinntekter 537.000 663.000 598.000 1.002.000 635.000
Varekostnad -54.000 -66.000 -230.000 -323.000 -191.000
Lønninger -10.000 -9.000 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0 0 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -386.000 -454.000 -362.000 -523.000 -367.000
Driftskostnader -453.000 -529.000 -592.000 -846.000 -570.000
Driftsresultat 85.000 135.000 6.000 156.000 65.000
Finansinntekter 0 9.000 11.000 13.000 21.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -1.000 -3.000
Finans 0 9.000 8.000 12.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 -200.000
Årsresultat 65.000 109.000 10.000 120.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 76.000 32.000 98.000 150.000 0
Andre fordringer 293.000 293.000 293.000 388.000 416.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 74.000 9.000 31.000 35.000
Sum omløpsmidler 419.000 399.000 400.000 569.000 451.000
Sum eiendeler 431.000 399.000 400.000 569.000 451.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 15.000 57.000 47.000 77.000
Sum egenkapital 110.000 115.000 157.000 147.000 177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 0 2.000 16.000 0
Betalbar skatt 19.000 35.000 3.000 48.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 285.000 249.000 238.000 209.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 285.000 243.000 422.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 400.000 400.000 569.000 451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 114.000 157.000 147.000 177.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.6 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.6 1.4 1.7
Soliditet 25.5 28.8 39.3 25.8 39.2
Resultatgrad 15.8 20.4 1 15.6 10.2
Rentedekningsgrad 2 169.0 28.7
Gjeldsgrad 2.9 2.5 1.5 2.9 1.5
Total kapitalrentabilitet 19.7 3 4.3 29.7 19.1
Signatur
10.01.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex