Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veterinær A.M.S. Stormo As
Juridisk navn:  Veterinær A.M.S. Stormo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755725
Reipåveien 288 Reipåveien 288 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 885216862
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/20/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordvest Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.55%
Resultat  
  
121.51%
Egenkapital  
  
-57.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.755.000 1.468.000 1.663.000 1.839.000 1.740.000
Resultat: 206.000 93.000 324.000 411.000 494.000
Egenkapital: 218.000 508.000 589.000 547.000 747.000
Regnskap for  Veterinær A.M.S. Stormo As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.755.000 1.468.000 1.663.000 1.839.000 1.740.000
Driftskostnader -1.546.000 -1.378.000 -1.347.000 -1.437.000 -1.251.000
Driftsresultat 210.000 89.000 316.000 402.000 489.000
Finansinntekter 3.000 8.000 8.000 10.000 6.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 3.000 7.000 9.000 5.000
Resultat før skatt 206.000 93.000 324.000 411.000 494.000
Skattekostnad -46.000 -23.000 -81.000 -111.000 -133.000
Årsresultat 160.000 69.000 242.000 300.000 361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 493.000 695.000 476.000 659.000 387.000
Sum omløpsmidler 571.000 491.000 575.000 709.000 791.000
Sum eiendeler 1.064.000 1.186.000 1.051.000 1.368.000 1.178.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 408.000 489.000 447.000 647.000
Sum egenkapital 218.000 508.000 589.000 547.000 747.000
Sum langsiktig gjeld 148.000 235.000 0 3.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 698.000 443.000 463.000 817.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 1.064.000 1.186.000 1.052.000 1.367.000 1.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.755.000 1.385.000 1.663.000 1.839.000 1.742.000
Andre inntekter 0 82.000 0 1.000 -2.000
Driftsinntekter 1.755.000 1.468.000 1.663.000 1.839.000 1.740.000
Varekostnad -410.000 -402.000 -350.000 -419.000 -347.000
Lønninger -764.000 -692.000 -707.000 -689.000 -644.000
Avskrivning -117.000 -84.000 -71.000 -74.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -200.000 -219.000 -255.000 -196.000
Driftskostnader -1.546.000 -1.378.000 -1.347.000 -1.437.000 -1.251.000
Driftsresultat 210.000 89.000 316.000 402.000 489.000
Finansinntekter 3.000 8.000 8.000 10.000 6.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -4.000 3.000 7.000 9.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -150.000 -200.000 -500.000 -100.000
Årsresultat 160.000 69.000 242.000 300.000 361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 29.000 11.000 24.000 37.000 50.000
Driftsløsøre 361.000 465.000 111.000 169.000 230.000
Sum varige driftsmidler 390.000 476.000 135.000 206.000 280.000
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 220.000 336.000 453.000 107.000
Sum anleggsmidler 493.000 695.000 476.000 659.000 387.000
Varebeholdning 30.000 22.000 44.000 30.000 44.000
Kundefordringer 86.000 98.000 96.000 190.000 95.000
Andre fordringer 201.000 111.000 131.000 65.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 260.000 305.000 423.000 632.000
Sum omløpsmidler 571.000 491.000 575.000 709.000 791.000
Sum eiendeler 1.064.000 1.186.000 1.051.000 1.368.000 1.178.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 408.000 489.000 447.000 647.000
Sum egenkapital 218.000 508.000 589.000 547.000 747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 18.000 0 3.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 148.000 235.000 0 3.000 20.000
Leverandørgjeld 35.000 70.000 28.000 -9.000 -1.000
Betalbar skatt 45.000 0 90.000 128.000 136.000
Skyldig offentlige avgifter 61.000 88.000 51.000 85.000 76.000
Utbytte -450.000 -150.000 -200.000 -500.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 557.000 285.000 294.000 613.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 698.000 443.000 463.000 817.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 1.064.000 1.186.000 1.052.000 1.367.000 1.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -127.000 48.000 112.000 -108.000 380.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1.2 0.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.1 0.9 1.9
Soliditet 20.5 42.8 5 40.0 63.4
Resultatgrad 1 6.1 1 21.9 28.1
Rentedekningsgrad 3 17.8 3 412.0 495.0
Gjeldsgrad 3.9 1.3 0.8 1.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 2 8.2 30.8 30.1 42.0
Signatur
08.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex